tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Juridiska Publikationer - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

 • H I Juristbyrå Stockholm
 • H I Juristbyrå - Rådgivning
 • H I Juristbyrå - Migrationsratt
 • VI ÄR JURISTBYRÅN MED

  INRIKTNING MOT AFFÄRSRÄTT & MIGRATIONSRÄTT

 • ANLITA EN KUNNIG JURIST
  KONTAKTA OSS FÖR JURIDISK RÅDGIVNING
 • KOMPETENS INOM ALLA RÄTTSOMRÅDEN AV
  AFFÄRSRÄTT & MIGRATIONSRÄTT

VERKSAMHETSOMRÅDEN

 • AFFÄRSJURIDIK
  • Säkra upp verksamheten och låt en advokat eller jurist formulera era avtal. Våra affärsjurister står för ert avtalsskrivande, så ni kan ägna Er åt er kärnverksamhet.
 • Läs mer
 • FAMILJERÄTT
  • Är Du i behov en jurist som kan familjerätt? T.ex. sådant som rör vårdnad, umgänge, testamente eller bodelning? Kontakta oss så hjälper Vi Dig!
 • Läs mer
 • FRANCHISE
  • Låt inte din affärsdröm förvandlas till en mardröm. Om Du funderar på att avtal om franchise, kontakta en erfaren franchise-jurist på H I Juristbyrå idag.
 • Läs mer
 • MIGRATION
  • Vi har en bred kunskap och stor erfarenhet inom Migrationsrätt. Vi tar Er strid mot migrationsverket och tar frågor som rör uppehållstillstånd.
 • Läs mer

E-BROCHURE

home-tab Juridiska Publikationer - H I Juristbyrå Stockholm

E- Brochure Oss

H I Juristbyrå har etablerat sig internationellt med ett nätverk av advokater och advokatbyråer och som en etablerad internationell byrå företräder vi företag och privatpersoner i olika rättsområden.

Verksamhetsområden:

-Affärsjuridik

-Master franchise

-Migrationsrätt

more +

Som jurister har vi stor erfarenhet inom branscherna avtal- och migrationsrätt. Och, för att vi ska kunna ge Dig den bästa rådgivningen och kunna tillvarata Dina intressen på bästa möjliga sätt ser vi alltid klienten bakom juridiken. 
 Bli väl bemött och känna stort förtroende för oss. Som vår klient garanterar vi Dig vår absoluta lojalitet och självklara sekretess i varje enskilt ärende. 
Vi på HI Juristbyrå erbjuder alltid våra klienter marknadsanpassade och konkurrenskraftiga priser, där arvodet fastställs i samråd med klienten för varje enskild ärende. Då våra tjänster är tidsbaserade är det svårt, att på förhand, ange några fasta priser i det enskilda fallet. Många olika faktorer kan komma att spela in vid fastställandet av ombudskostnaderna, som t.ex. tidspress i arbetet, ärendets komplexitet, undersökande arbete etc. Kontakta oss så kan vi ge Dig en uppskattning kostnaderna i Ditt unika fall. Vi på HI Juristbyrå ser till att Du fortlöpande hålls underrättad om kostnader för det juridiska uppdrag som Du anlitar oss för. Juristbyrån kommer att fakturera sitt arvode i löpande takt och i vissa fall månadsvis i efterskott. Vid rättsskydd kommer Juristbyrån att kontinuerligt skicka fakturor till klienten. Avslutningsvis kommer Juristbyrån att skicka en kopia på fakturan till rättsskyddsbolaget. Detta kommer att resultera att eventuella utfallande rättsskyddsbelopp skall betalas till klienten direkt. Juristbyrån kommer inte att skilja mellan tidspillan för resor eller utfört arbete på kontoret. Vi kommer att debitera klienten som vanligt nerlagd tid för ett ärende. Betalningen av fakturan till Juristbyrån ska ske inom 10 dagar från fakturadatum. För det fall klienten inte erlägger arvodet av Juristbyråns fakturor, förhåller sig juristbyrån att, vid meddelande, avträda uppdraget samt allt vidare arbete för klientens räkning. Enligt räntelagen har vi rätt att ta ut en dröjsmålsränta som motsvarar referensränta + 8% en månad efter att fakturan skickats. Dröjsmålsränta utgår från fakturans förfallodag med referensränta + 8 %. Vid påminnelse har juristbyrån rätt att lägga påminnelse avgift på 60 kronor.
 

Migrationsverket

När Migrationsverket säger Nej säger våra jurister ja! 

Migration är en av vår tids stora frågor Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande. Människor rör sig mellan olika länder i världen. En del tvingas fly undan förföljelse men de flesta flyttar av andra skäl. Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land. Migration har ofta stor betydelse för utvecklingen i såväl ursprungsländer som mottagarländer.

Ring oss och få den experthjälp som Du behöver.

Läs mer

Franchise

Franchise, affärsrätt, avtal, jurist, franchiseavtal  

Att teckna ett franchiseavtal kan vara ett av de mest effektiva sätten att uppnå den ultimata drömmen om att äga ett ledande företag och en säker investering. Att teckna ett franchisekontrakt kan samtidigt innebära en hel del risker och det är betydelsefullt att Du som franchisetagare är medveten om vad du ska förvänta dig från franchisegivaren och hur du kan säkra franchiseavtalet och dina investeringar samt vad dina fortsatta förpliktelser gentemot franchisegivaren kommer att bli.

Läs mer

Internationell Affärsrätt & Handel - Dubai

 Vi hjälper svenska företag att etablera sig i olika länder

Vi på H I Juristbyrå med ett brett kontaktnät kan hjälpa svenska företag att etablera sig i olika länder samtidigt som vi kan hjälpa internationella företagare att etablera sig i Sverige. Några av våra klienter är ledande svenska och internationella företag och H I Juristbyrå som en affärsjuridisk Juristbyrå med olika internationella uppdrag värnar alltid om sina klienters intressen. Våra jurister med bred kompetens och resurser är verksamma i olika internationella uppdrag som juridiska ombud. Våra jurister upprättar och granskar avtal på olika språk. Som en  affärsjuridisk Juristbyrå med olika intertionella uppdrag värnar vi alltid om våra klienters intressen.     Läs mer

Avtal

Säkra upp verksamheten - låt en jurist formulera era avtal


Ett tydligt och välformulerat avtal skapar långsiktiga och goda affärer för både Dig och Din affärspartner. Avtalet fungerar handlingsdirigerande för parterna i avtalet och drar upp riktlinjerna för Dina och motpartens prestationer samtidigt som det skapas en kontinuitet i kontraktsförhållandet. Säkerställ verksamheten eller dina privata tillgångar genom ett skriftligt avtal. Vi upprättar privata avtal och kommersiella avtal samt upprättar offentliga upphandlingar för leverantörer på den offentliga marknaden.

Läs mer

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E