tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 aktieägaravtal, - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

aktieägaravtal, aktieägaravtal,

 • Affärsjuridik

  Affärsjuridik

  På HI Juristbyrå ägnar vi oss åt internationell affärsjuridik med europainriktning. Vi har lång erfarenhet av att hantera anställningsavtal, aktieägaravtal, licensavtal, franchiseavtal och överlåtelseavtal. 

 • Aktieägaravtal

  Aktieägaravtal

  Aktieägaravtal - nödvändigt för alla aktiebolag

  Äktieägaravtal upprättas internt mellan delägare i ett aktiebolag. Syftet med avtalet är framförallt att förebygga konflikter mellan ägarna, eftersom det kan resultera i skada för själva bolaget.

 • Aktiebolagslagen (Del 3)

  Kap 17 – Värdeöverföringar från bolaget

  Detta kapitel beskriver i första hand vad en ”värdeöverföring” innebär, dock med hänsyn till de särskilda bestämmelser som finns i 23–25 kap. Vidare beskriver den de olika formerna av otillåtna värdeöverföringar, dvs vinstutdelning, förvärv av egna aktier, gåva mm. (se 2 §)

  För att en värdeöverföring ska ske på ett korrekt sätt måste det efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Denna beräkning som måste göras ska grunda sig på den senast fastställda balansräkningen. Särskilda regler gäller om bolaget är ett moderbolag – exempelvis bör de krav som koncern verksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital ska tas hänsyn till, se 3 § för mer information.

  Bestämmelserna kring olaglig värdeöverföring finns i 6 § och 7 § som hänvisar till återbäringsskyldighet samt bristtäckningsansvar.

 • Anställningsavtal - Juristbyrå Stockholm

  Anställningsavtal - Juristbyrå Stockholm

  Anställningsavtalet - relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare

  Anställningsavtalet är en överenskommelse mellan en arbetstagare och en arbetsgivare om villkoren för arbetstagarens anställning. Anställningsavtalet utgör ramen för själva anställningen och det är därför viktigt att arbetstagaren är medveten om innebörden av avtalsvillkoren innan avtalet undertecknas. 
   
 • AVTAL

  Avtal

  Vi upprättar Era avtal och kontrakt

  Ett tydligt och välformulerat avtal eller kontrakt skapar långsiktiga och godaffärer för både Dig och Din affärspartner. Avtalet fungerar handlingsdirigerande för parterna i avtalet och drar upp riktlinjerna för dina och motpartens prestationer samtidigt som det skapas en kontinuitet i kontraktsförhållandet.

 • Köpeavtal

  Köpeavtal

  Köpeavtalets grunder

  Avtal som avser köp av en vara kallas köpeavtal. Huvudregeln är att köpeavtal får upprättas utan formkrav och med helt valfria villkor. Undantag gäller vid konsumentköp (privatperson som köper vara av en näringsidkare), bostadsrättsköp och fastighetsköp.

 • Licensavtal

  Licensavtal

  Licensavtal - det immaterialrättsliga avtalet

  Licensavtal reglerar upplåtelser av immaterialrättsligt skyddade rättigheter. Licens kan ges för produkter och tjänster inom hela det immaterialrättsliga området, vilket innefattar bland annat uppfinningar, know-how och varumärken.

 • Samarbetsavtal

  Samarbetsavtal

  Vad är ett samarbetsavtal?
  Samarbetsavtal är en samlingsbenämning på alla avtal där två parter samarbetar. Vanligtvis innebär samarbetsavtal samarbeten under en längre period.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E