tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 bolagets ledning - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

bolagets ledning

  • Aktiebolagslagen (Del 2)

    Kap 8 – Bolagets ledning

    Ett aktiebolag skall ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Gränsen dras vid om aktiebolaget är publikt eller privat. Styrelsen i ett privat aktiebolag kan bestå av en eller två ledamöter om minst en suppleant utses se 8 kap 3 § ABL. 

    Det finns ingenting som hindrar ett privat aktiebolag från att ha en styrelse med tre eller flera ledamöter. I så fall behöver det inte finnas någon styrelsesuppleant i bolaget.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E