tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 franchise, franchise, - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

franchise, franchise,

 • Affärsrätt-Dubai

  Affärsrätt-Dubai

  Affärsrätt

  Inom affärsrätten är det viktigt med väl utformade avtal och goda affärsrelationer. Det kan vara svårt att veta hur ens egna intressen bäst ska tillgodoses samtidigt som en bra affärsrelation ska upprätthållas. Att etablera affärssamarbeten i Dubai kan innebära stora utvecklingsmöjligheter, samtidigt som det kan upplevas som ett stort steg ut på okänd mark att etablera sådana internationella förbindelser.

 • Aktiebolagslagen

  Aktiebolagslagen

   

  Aktiebolagslagen (ABL) innehåller rättsreglerna för aktiebolag i allmänhet - H I Juristbyrå kommer i den följande texten att förklara de regler som lagen innehåller rörande aktiebolag.

 • Arbetstillstånd

  Arbetstillstånd

   

  För den som önskar att arbeta i Sverige medger Migrationsverket arbetstillstånd.

  För den som inte har permanent uppehållstillstånd och önskar arbeta i Sverige, då sökande kommer att arbeta längre än 3 månader måste sökanden av Migrationsverket beviljas uppehållstillstånd.

 • AVTAL

  Avtal

  Vi upprättar Era avtal och kontrakt

  Ett tydligt och välformulerat avtal eller kontrakt skapar långsiktiga och godaffärer för både Dig och Din affärspartner. Avtalet fungerar handlingsdirigerande för parterna i avtalet och drar upp riktlinjerna för dina och motpartens prestationer samtidigt som det skapas en kontinuitet i kontraktsförhållandet.

 • Contract

  Contract

  Secure your business by having a legal expert formulate your contracts.
  A well articulated contract can create long-term business for both you and your business partner. The contract clarifies your relationship and sets guidelines for your obligations towards each other.

 • Exclusive Distribution Agreement of Pepe Jeans

  Exclusive Distribution Agreement of Pepe Jeans

  Our Law Firm congratulates our client Tipax and welcome the Pepe Jeans to Iran.

  H I Juristbyrå (H I Law Firm) has been offering reliable and high quality legal service for a wide range of companies worldwide.

 • Företag i Dubai

  Företag i Dubai

  Vi på H I Juristbyrå hjälper dig att starta företag i Dubai och kan också erbjuda stöd kontinuerligt efter att företaget startats.

  Här presenteras några av de företagsformer som omfattas av vår expertis. 

 • Franchise

  Franchise

  To sign a franchising agreement can be one of the most effective ways to achieve the dream of owning a leading business and make a safe investment. Signing a franchising agreement could also mean taking a few risks. It is important that you, as a franchisee, are aware of what to expect from the franchisor.

 • Konkurrensavtal - Juristbyrå - Avtal

  Konkurrensavtal - Juristbyrå - Avtal

  Konkurrensavtalet - innebörd och syfte

  Ett konkurrensavtal är en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare om att arbetstagaren inte får ta anställning hos arbetsgivarens konkurrenter under viss tid efter att anställningen upphört. Överenskommelsen kan ingås antingen i ett separat avtal, ett konkurrensavtal, eller som en klausul i anställningsavtalet.

 • Licensavtal

  Licensavtal

  Licensavtal - det immaterialrättsliga avtalet

  Licensavtal reglerar upplåtelser av immaterialrättsligt skyddade rättigheter. Licens kan ges för produkter och tjänster inom hela det immaterialrättsliga området, vilket innefattar bland annat uppfinningar, know-how och varumärken.

 • Samarbetsavtal

  Samarbetsavtal

  Vad är ett samarbetsavtal?
  Samarbetsavtal är en samlingsbenämning på alla avtal där två parter samarbetar. Vanligtvis innebär samarbetsavtal samarbeten under en längre period.

 • Self employed - Sweden

  Hi Law SELF EMPLOYED

  We can assist you if you are planning to move to Sweden as self-employed

  Starting a business of their own is a dream for many people. More immigrants than Swedes start companies when they are unemployed, and today, two out of every five new companies in Sweden was founded bay a person with a foreign background.

 • Swedish law firm

  WE ARE  YOUR LAW FIRM

  We are an experienced group of attorneys heavily involved in international business law and our transnational law firm is experts in franchise and acquiring exclusive right for our clients. As your lawyer we establish or review the master franchise agreement, corporate structure, licensing products from abroad for production and distribution for large civil and private projects. 

  We are also one of the leading law firms, in Sweden, in immigration law and can assist you if you are planning to move to Sweden. 

  Our lawyers can also represent you in all Swedish courts and defend your legal rights. 

  Contact us today!

   

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E