tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 permanent_uppehållstillstånd - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

permanent_uppehållstillstånd

 • Det kommer bli svårt att få uppehållstillstånd i Sverige.

  Det kommer bli svårt att få uppehållstillstånd i Sverige.

  Riksdagen sa ja till Regeringens förslag.

  Denna lag träder i kraft 21 juli 2016 och gäller för asylsökande som har fått sin asylansökan registrerad hos den svenska Migrationsverket efter den 24 november 2015.

 • Har fått avslag av Migrationsverket

  Har fått avslag av Migrationsverket

  Avslag av Migrationsverekt vid anknyttning till någon i Sverige. 

  Naturligtvis får ett avslagsbeslut om uppehållstillstånd inte byggas på någon form av subjektivt uppfattning av Migrationsverket.
  Faktorer som kan läggas till grund för prövningen är att kärleksförhållandet fortlöpt en tid och att parterna har träffats i viss omfattning samt att de har rejäl bekantskap om varandra.
 • Uppehållstillstånd i Spanien

  Uppehållstillstånd i Spanien

  Permanent uppehållstillstånd i Spanien

  Med hjälp av våra advokater och jurister kan Du som inte är EU-medborgare med tillfälligt uppehållstillsånd resa in och bosätta Dig i Spanien. 

  Vi kan hjälpa dig på ett effektivt sätt när Du med din familj planerar att permanent bosätta dig i Spanien. Vi kan endast uppnå detta mål genom att förnya ditt tillfälliga uppehållstillstånd på rätt sätt, så Du kan vistas och arbeta i Spanien på obestämd tid och på samma villkor som alla andra spanjorer.

 • Uppehållstillstånd i Sverige (Del1)

  Uppehållstillstånd i Sverige

  Vi hjälper dig i frågor som rör asylrätt, för dig som söker för dig själv eller anhörighetsinvandring.

  Vår juristbyrå går in helhjärtat för varje ärende och lägger tiden som krävs för att avsluta processen så snabbt som möjligt med bästa möjliga utgång. Vi genomför ett grundligt juridiskt arbete, jämför olika fall och tar hjälp av praxis.

 • Uppehållstillstånd och Giftermål

  Uppehållstillstånd och Giftermål

  Uppehållstillstånd eller avslag när förhållandet har upphört

  En del människor emigrerar för att de vill dela sitt liv med en person från det nya landet eller en invandrare som bor där. 

  Giftermål mellan personer från olika kulturer kan vara svårt och komplicerat. Ofta är folk inte medvetna om i hur hög grad bakgrunden och hemlandsmiljön kan påverka ett näraförhållande.

  Ta del av vår informationsfilm här.

 • Uppehållstillstånd på grund av ett nyetablerat förhållande

  Uppehållstillstånd på grund av ett nyetablerat förhållande

  Uppehållstillstånd på grund av anknytning 

  Eftersom uppehållstillstånd ges på grund av ett nyetablerat förhållande, en s.k. snabb anknytning,  ges uppehållstillstånd med en giltighetstid av två år. Även kortare tillståndsperioder kan tilldelas. Ett skäl att avgränsa tillståndstiden kan vara att utlänningens pass har en kortare giltighetstid eller om Migrationsverekt misstänker att det rör sig om ett skenförhållande. 

 • Uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier - Gymnasielagen

  Uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier - Gymnasielagen

  Den nya lagen gäller från 1 juni och vi på H I Juristbyrå kan med hjälp av den nya lagen hjälpa vissa personer att få uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasium. Lagen gäller lika länge som lagen (2016:752) om tillfälliga begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

  Krav för att få uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå

 • Vill du hämta din far eller mor till Sverige?

  Vill du hämta din far eller mor till Sverige?

  Hushållsgemenskap och särskilt beroendeförhållande.

  Enligt 5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL får uppehållstillstånd tilldelas en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om de har ingått i samma hushåll och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna och det beroendeförhållandet redan fanns i hemlandet. 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E