tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Socialstyrelsen, - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Socialstyrelsen, Socialstyrelsen,

  • Överklaga ett myndighetsbeslut

    Överklaga en myndighetsbeslut
     
    Om du har fått ett beslut från en myndighet som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor det datumet du blivit delgiven (den dag du läser beslutet).  Det kan röra sig om beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Transportstyrelsen eller Socialstyrelsen.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E