tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 uppehållstillstånd - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

uppehållstillstånd

 • Förlängt arbetstillstånd

  Nytt gällande arbetstillstånd

   

  Enligt Migrationsöverdomstolens beslut kan ansökan om förlängt arbetstillstånd beviljas under förutsättning av att villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda under alla tidigare tillståndsperioder.

 • Har fått avslag av Migrationsverket

  Har fått avslag av Migrationsverket

  Avslag av Migrationsverekt vid anknyttning till någon i Sverige. 

  Naturligtvis får ett avslagsbeslut om uppehållstillstånd inte byggas på någon form av subjektivt uppfattning av Migrationsverket.
  Faktorer som kan läggas till grund för prövningen är att kärleksförhållandet fortlöpt en tid och att parterna har träffats i viss omfattning samt att de har rejäl bekantskap om varandra.
 • Tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige för flyktingar

  Tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige för flyktingar

  Flyktingar som beviljas att få skydd i Sverige ska numera få tidsbegränsade uppehållstillstånd och inte permanenta uppehållstillstånd vilket är enligt utlänningslagen i dagsläget. Enligt regeringen ska den tillämpande lagen gälla i tre år från och med att uppehållstillstånd beviljas. 

 • Uppehållstillstånd i Spanien

  Uppehållstillstånd i Spanien

  Permanent uppehållstillstånd i Spanien

  Med hjälp av våra advokater och jurister kan Du som inte är EU-medborgare med tillfälligt uppehållstillsånd resa in och bosätta Dig i Spanien. 

  Vi kan hjälpa dig på ett effektivt sätt när Du med din familj planerar att permanent bosätta dig i Spanien. Vi kan endast uppnå detta mål genom att förnya ditt tillfälliga uppehållstillstånd på rätt sätt, så Du kan vistas och arbeta i Spanien på obestämd tid och på samma villkor som alla andra spanjorer.

 • Vill du hämta din far eller mor till Sverige?

  Vill du hämta din far eller mor till Sverige?

  Hushållsgemenskap och särskilt beroendeförhållande.

  Enligt 5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL får uppehållstillstånd tilldelas en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om de har ingått i samma hushåll och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna och det beroendeförhållandet redan fanns i hemlandet. 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E