tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 utlänningslagen - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

utlänningslagen

  • Uppehållsrätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EU-medborgare

    UPPEHÅLLSRÄTT FÖR EN TREDJELANDSMEDBORGARE SOM ÄR FAMILJEMEDLEM TILL EN EU-MEDBORGARE

    Skillnaden mellan en EU-medborgares och en tredjelandsmedborgares möjligheter att flytta till Sverige.

    Den grundläggande skillnaden mellan en EU-medborgares och en tredjelandsmedborgares möjligheter att flytta till Sverige är att EU-medborgaren inte behöver ansöka om ett uppehållstillstånd för att få en laglig rätt att vistas i Sverige. Detta då EU-medborgaren omfattas av den fria rörligheten som är en grundprincip som garanteras inom EU. För en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EU- medborgare bosatt i Sverige finns dock möjligheten att ansöka om ett uppehållskort som baserar sig på EU-rätten och inte nationell lagstiftning. 

     

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E