tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Värdeöverföringar från bolaget - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Värdeöverföringar från bolaget

  • Aktiebolagslagen (Del 3)

    Kap 17 – Värdeöverföringar från bolaget

    Detta kapitel beskriver i första hand vad en ”värdeöverföring” innebär, dock med hänsyn till de särskilda bestämmelser som finns i 23–25 kap. Vidare beskriver den de olika formerna av otillåtna värdeöverföringar, dvs vinstutdelning, förvärv av egna aktier, gåva mm. (se 2 §)

    För att en värdeöverföring ska ske på ett korrekt sätt måste det efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Denna beräkning som måste göras ska grunda sig på den senast fastställda balansräkningen. Särskilda regler gäller om bolaget är ett moderbolag – exempelvis bör de krav som koncern verksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital ska tas hänsyn till, se 3 § för mer information.

    Bestämmelserna kring olaglig värdeöverföring finns i 6 § och 7 § som hänvisar till återbäringsskyldighet samt bristtäckningsansvar.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E