tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Prövning av uppehållstillstånd efter utvisningsbeslut p.g.a. brott - H I Juristbyrå Stockholm

Prövning av uppehållstillstånd efter utvisningsbeslut p.g.a. brott

Prövning av uppehållstillstånd efter utvisningsbeslut p.g.a. brott

En man höll på att avtjäna ett livstidsstraff på grund av mord och därför hade beslut om utvisning meddelats. Utvisningen kan inte verkställas förrän straffet är avtjänat, varför mannen fortfarande befann sig i Sverige.

Domstolen ansåg att frågan om verkställighetshinder, som mannen åberopat, visserligen kan tas upp till prövning trots att utvisningen redan inte kan verkställas på grund av fängelsestraffet.

Men eftersom fängelsestraffet var på livstid var det inte fastställt hur länge till mannen kommer avtjäna straffet, vilket gjorde att bedömningen av hinder mot verkställande av utvisningen (t.ex. på grund av situationen i hemlandet) riskerade att hinna bli inaktuell innan utvisningen ska ske. Uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder kunde därför inte meddelas.

MIG 2015-01-02

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

Sheikh Rashid building. Abuhail

Hor al anz east. Deira. Dubai - U.A.E

P.O.Box : 13986 dxb