tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 AFFÄRSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Handelsagentavtal

 

Vad är handelsagentur?
Ett avtal om handelsagentur (handelsagentavtal) är en form av kommissionsavtal som innebär att en agent köper eller säljer varor för en annan parts, huvudmannens, räkning. Agenten i ett sådant här förhållande tar inte någon egen finansiell risk, då denne enbart fungerar som mellanhand.

Hyresavtal

 

Vad är ett hyresavtal?

Hyresavtal är en benämning på alla avtal om upplåtelse av rätt att nyttja ett utrymme, eller annan egendom, i utbyte mot ersättning. Bland de vanligare formerna av hyresavtal hör hyra av bostad, affärslokal och parkeringsplats.

Försäkringsavtal

 

Försäkringsavtalet - ifall något oväntat sker
Försäkringsavtalet tecknas mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare (vanligtvis ett försäkringsbolag). Grunderna i ett försäkringsavtal är att försäkringstagaren betalar in en premie regelbundet i utbyte mot att försäkringsgivaren täcker hela eller del av den kostnad som uppstår om en skada, som försäkringen täcker, skulle uppstå.

Arbetstillstånd-Migrationsverket tvingas se helheten

 

Den 13 december 2017 dömer Migrationsöverdomstolen i ett mål om arbetstillstånd till fördel för migranter som arbetar i Sverige. Bakgrunden till detta var att Migrationsverket och migrationsdomstolarna fokuserat på smådetaljer i arbetstillståndsärenden och avslagit samt utvisat många människor, trots att det funnits få misstag i deras ansökan.

Upphovsrätt – Publikation (utkast)

Upphovsrättsskydd tillfaller skaparen av ett verk utan att särskild registrering behöver göras. Copyright är den engelska termen och skyddet ger upphovsmannen en ensamrätt till verket i olika former.

Köpeavtal

Köpeavtalets grunder

Avtal som avser köp av en vara kallas köpeavtal. Huvudregeln är att köpeavtal får upprättas utan formkrav och med helt valfria villkor. Undantag gäller vid konsumentköp (privatperson som köper vara av en näringsidkare), bostadsrättsköp och fastighetsköp.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E