tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 MIGRATIONSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Arbetstillstånd

 

För den som önskar att arbeta i Sverige medger Migrationsverket arbetstillstånd.

För den som inte har permanent uppehållstillstånd och önskar arbeta i Sverige, då sökande kommer att arbeta längre än 3 månader måste sökanden av Migrationsverket beviljas uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd på grund av ett nyetablerat förhållande

Uppehållstillstånd på grund av anknytning 

Eftersom uppehållstillstånd ges på grund av ett nyetablerat förhållande, en s.k. snabb anknytning,  ges uppehållstillstånd med en giltighetstid av två år. Även kortare tillståndsperioder kan tilldelas. Ett skäl att avgränsa tillståndstiden kan vara att utlänningens pass har en kortare giltighetstid eller om Migrationsverekt misstänker att det rör sig om ett skenförhållande. 

Har fått avslag av Migrationsverket

Avslag av Migrationsverekt vid anknyttning till någon i Sverige. 

Naturligtvis får ett avslagsbeslut om uppehållstillstånd inte byggas på någon form av subjektivt uppfattning av Migrationsverket.
Faktorer som kan läggas till grund för prövningen är att kärleksförhållandet fortlöpt en tid och att parterna har träffats i viss omfattning samt att de har rejäl bekantskap om varandra.

Har avsikt att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med någon från utlandet?
H I Juristbyrå kan hjälpa Dig som planerar att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som befinner sig i utlandet. Vi granskar, ger rådgivning samt förbereder ert fall så att ni snabbast möjligt får beslutet från den svenska migrationsverket.

Uppehållstillstånd på grund av Anknytning i Sverige

Direktivet om familjeåterförening reglerar rättigheterna till familjeåterförening på en mycket grundläggande nivå.

Direktivet stadgar en skyldighet för medlemsstaterna att bevilja uppehållstillstånd för maka, make, och omyndiga och ogifta barn till anknytningspersonens make/maka.Anknytningspersonen ska, för att åtnjuta rätt till familjeåterförening, ha ett uppehållstillstånd som är giltigt under minst ett år och ha välgrundad utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd.

Att söka asyl är en mänsklig rättighet

Flyktingskap och asyl är frågor om mänskliga rättigheter och flyktingskap uppstår när dessa rättigheter inte respekteras.

Flyktingar och asylsökande har under senaste blivit ämnen som så gott som dagligen diskuteras av såväl i media som i privatlivet. Ibland blir diktionen ostridig och oftast inte helt korrekta uppgifter presenteras som objektiv fakta.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E