tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 MIGRATIONSRÄTT - Juristbyrå Stockholm

ANLITA EN KUNNIG JURIST

 

Ansökan om visum till Sverige

Ansökan om visum till Sverige från Iran.

Vän, familjemedlem, släkt som du vill besöka i Sverige behöver skicka in en inbjudan till dig som är bosatt i Iran. Med inbjudan ska bifogade dokument medföljas

Vuxna barn beviljades uppehållstillstånd - beroendeförhållande till fadern

Särskilt beroendeförhållande till föräldrar för uppehållstillstånd i Sverige.

Två vuxna barn beviljades uppehållstillstånd på grund av beroendeförhållande till fadern, som hade permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Det ena personen var en 19-årig pojke som åberopade att han hade ett särskilt beroendeförhållande till sin pappa i Sverige.

Migration - Dubai

För dig som vill expandera din verksamhet eller flytta ditt företag till eller från Dubai
H I Juristbyrå finns till hands för att hjälpa till med hela processen. H I Juristbyrå hjälper dig att flytta ditt företag till, eller öppna ett nytt kontor i, Dubai.

Barnets bästa - migration rättsligt perspektiv

FN:s barnkonvention, som förpliktar Sverige att utgå från barnets bästa i alla åtgärder som rör barn, gäller även när barn söker asyl och uppehållstillstånd.

För att förtydliga att principen om barnets bästa ska tillämpas också i migrationsrätten finns principen särskilt stadgad i Utlänningslagen, som innehåller bestämmelser om asyl och uppehållstillstånd.

Rättshjälp

Vad är rättshjälp?
Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd för dig som inte har möjlighet att själv betala de kostnader som följer av en rättsprocess. Om du beviljas rättshjälp innebär det att staten står för en del av dina rättegångskostnader. Andelen som du måste bekosta själv bestäms utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Underhållsbidrag för barn

Om barnet endast bor hos den ena föräldern ska den andre föräldern betala underhållsbidrag.

Underhållsbidragets storlek beror på hur barnets behov ser ut och på hur föräldrarnas totala ekonomi ser ut.

En förälder kan i vissa fall bli skyldig att betala underhållsbidrag även om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

Sheikh Rashid building. Abuhail

Hor al anz east. Deira. Dubai - U.A.E

P.O.Box : 13986 dxb

 

IRAN 
Unit #3, Khavaran Bldg,
Abresan St, Tabriz