tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Återreseförbud till Sverige och Schengenländer - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Återreseförbud till Sverige och Schengenländer

Återreseförbud till Sverige och Schengenländer
Om du av Migrationsverket får avslag på din ansökan har du två val:

Acceptera beslutet och återvända till ditt hemland 

Att överklaga migrationsverkets beslut

Återreseförbud kan beslutas om du inte lämnar Sverige inom skälig tid. När du ska lämna Sverige motiveras i beslutet och detta innebär att du inte får återvända till någon av Schengenländerna enligt beslutet och inom en viss tid som också anges av Migrationsverket. Migrationsverket kan också meddela om återreseförbud om myndigheten tror att du inte kommer att återvända frivilligt. 

Delgiven avslag med återreseförbud men har fått ett nytt arbete i Sverige?

Om du har fått ett återreseförbud och du befinner dig i hemlandet och får ett nytt arbetserbjudande i Sverige är Migrationsverket förhindrat att bevilja ett uppehållstillstånd i andra fall än för kort besök för synnerligen viktiga angelägenheter. Det följer av 8 kap. 25 § utlänningslagen. 

Med hjälp av en fullmakt kan våra jurister företräda dig och försöka upphäva ditt återreseförbud. Ett beslut om återreseförbud som har vunnit laga kraft, får helt eller delvis upphävas av migrationsverket, en migrationsdomstol eller migrationsöverdomstolen om det finns särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla.

Kontakta oss nu!

 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E