tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier - Gymnasielagen - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier - Gymnasielagen

Uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier - Gymnasielagen

Den nya lagen gäller från 1 juni och vi på H I Juristbyrå kan med hjälp av den nya lagen hjälpa vissa personer att få uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasium. Lagen gäller lika länge som lagen (2016:752) om tillfälliga begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Krav för att få uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå


För att omfattas av den nya lagen måste flera olika krav vara uppfyllda och reglerna är olika för individer som är asylsökande eller de som har fått ett tidsbegränsad uppehållstillstånd.
Lagen kategoriserar ensamkommande barn, studenter på nationell program eller på ett introduktionsprogram eller för asylsökande.

Tre grundkrav bör respekteras

  1. Individen bör ha ansökt om asyl i Sverige
  2. Individen ska vara 17 – 25 år samt
  3. Studera på gymnasienivå


Lagen gäller inte enbart ensamkommande barn utan också ungdomar som har tillnamns med sina familjer kommit till Sverige. Personer som har fyllt 18 men inte 25 kan också få möjligheten att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.

Lagen är komplicerad och Migrationsverket anger att de är redo att börja fatta beslut i olika ärende. Varje ärende kommer att hanteras individuellt och av den anledningen är det väldigt viktigt att sökande vet sina rättigheter och skyldigheter för att få uppehållstillstånd upp till fyra år eller i tretton månader. För mer rådgivning,

Kontakta oss!

 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E