tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Nyheter - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Hinder mot verkställighet - fråga om nya omständigheter föreligger

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLEN

Avdelning 01

DOM

2015-02-04 Meddelad i Stockholm

Mål nr UM 2670-13 

 

Prövning av uppehållstillstånd efter utvisningsbeslut p.g.a. brott

En man höll på att avtjäna ett livstidsstraff på grund av mord och därför hade beslut om utvisning meddelats. Utvisningen kan inte verkställas förrän straffet är avtjänat, varför mannen fortfarande befann sig i Sverige.

Kunskapsbrister i LVU utredningar - ett allvarligt hot mot rättssäkerheten

LVU (lagen om vård av unga) är en skyddslagstiftning. Lagen ska se till att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd de behöver när denna hjälp inte kan ges med den unga personens samtycke.
    JO (justitieombudsmannen) har i flertalet fall riktat kritik mot hur socialförvaltningen i olika kommuner hanterat LVU-ärenden.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E