tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige för flyktingar - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige för flyktingar

Tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige för flyktingar

Flyktingar som beviljas att få skydd i Sverige ska numera få tidsbegränsade uppehållstillstånd och inte permanenta uppehållstillstånd vilket är enligt utlänningslagen i dagsläget. Enligt regeringen ska den tillämpande lagen gälla i tre år från och med att uppehållstillstånd beviljas. 

Undantaggruppen är barn och barnfamiljer som ansökt om asyl senast den 24 november 2015.

Flyktingar som beviljas uppehållstillstånd som alternativ skyddsbehövande kommer att beviljas uppehållstillstånd på ett år.

Migrationsverket kommer efter att uppehållstillståndet har löpt ut och i det fall det fortfarande skulle föreligga skyddsskäl förlänga uppehållstillståndet. Skyddsbehövande kan då beviljas permanent uppehållstillstånd, om sökanden kan försörja sig här i Sverige. 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E