tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Uppehållstillstånd för studier - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Uppehållstillstånd för studier

Uppehållstillstånd för studier

Uppehållstillstånd för studier är inte avsett för bosättning i Sverige.

Studerandetillstånd är en form av besökstillstånd och utlänningen ska lämna landet efter utförda studier.

För att en utländsk student ska ges ett förlängt uppehållstillstånd för sina studier begärs, av migrationsverket, bland annat att denne har gjort godkännbara framsteg i sina studier.

 

Bedömning om godtagbart framsteg föreligger är ganska snävt och endast i undantagsfall, såsom sjukdom eller nära anhörigs död, kan sämre studieresultat accepteras. Det är Migrationsverket som utreder om sådana förhållanden.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E