tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 immaterialrätt, - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

immaterialrätt, immaterialrätt,

  • Licensavtal

    Licensavtal

    Licensavtal - det immaterialrättsliga avtalet

    Licensavtal reglerar upplåtelser av immaterialrättsligt skyddade rättigheter. Licens kan ges för produkter och tjänster inom hela det immaterialrättsliga området, vilket innefattar bland annat uppfinningar, know-how och varumärken.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E