tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 AFFÄRSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Licensavtal

Licensavtal - det immaterialrättsliga avtalet

Licensavtal reglerar upplåtelser av immaterialrättsligt skyddade rättigheter. Licens kan ges för produkter och tjänster inom hela det immaterialrättsliga området, vilket innefattar bland annat uppfinningar, know-how och varumärken.

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal - nödvändigt för alla aktiebolag

Äktieägaravtal upprättas internt mellan delägare i ett aktiebolag. Syftet med avtalet är framförallt att förebygga konflikter mellan ägarna, eftersom det kan resultera i skada för själva bolaget.

Samarbetsavtal

Vad är ett samarbetsavtal?
Samarbetsavtal är en samlingsbenämning på alla avtal där två parter samarbetar. Vanligtvis innebär samarbetsavtal samarbeten under en längre period.

 penningskuld

Ett skuldebrev är ett bevis för en penningskuld. Skuldebrevet fungerar som en kvitto för borgenären, den som lånat ut pengar, att gäldenären, den som lånat pengar, är betalningsskyldig. Det är viktigt att vara medveten om att skuldebrev enbart kan avse pengar. 

Företag i Dubai

Vi på H I Juristbyrå hjälper dig att starta företag i Dubai och kan också erbjuda stöd kontinuerligt efter att företaget startats.

Här presenteras några av de företagsformer som omfattas av vår expertis. 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

Sheikh Rashid building. Abuhail

Hor al anz east. Deira. Dubai - U.A.E

P.O.Box : 13986 dxb