tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 AFFÄRSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Upphovsrätt – Publikation (utkast)

Upphovsrättsskydd tillfaller skaparen av ett verk utan att särskild registrering behöver göras. Copyright är den engelska termen och skyddet ger upphovsmannen en ensamrätt till verket i olika former.

Köpeavtal

Köpeavtalets grunder

Avtal som avser köp av en vara kallas köpeavtal. Huvudregeln är att köpeavtal får upprättas utan formkrav och med helt valfria villkor. Undantag gäller vid konsumentköp (privatperson som köper vara av en näringsidkare), bostadsrättsköp och fastighetsköp.

Fullmakt

Vad är en fullmakt? 

Med en fullmakt kan du ingå avtal och utföra andra rättshandlingar (handlingar med rättslig verkan) i en annan persons namn, för den personens räkning. Några exempel på vanligt förekommande fullmakter är kassabiträden (rätt att sälja varor för butikens räkning), rättegångsombud (rätt att företräda part i domstol) och goda män (rätt att utföra vissa handlingar som en person inte själv anses kapabel till).

Konkurrensavtal - Juristbyrå - Avtal

Konkurrensavtalet - innebörd och syfte

Ett konkurrensavtal är en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare om att arbetstagaren inte får ta anställning hos arbetsgivarens konkurrenter under viss tid efter att anställningen upphört. Överenskommelsen kan ingås antingen i ett separat avtal, ett konkurrensavtal, eller som en klausul i anställningsavtalet.

Anställningsavtal - Juristbyrå Stockholm

Anställningsavtalet - relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare

Anställningsavtalet är en överenskommelse mellan en arbetstagare och en arbetsgivare om villkoren för arbetstagarens anställning. Anställningsavtalet utgör ramen för själva anställningen och det är därför viktigt att arbetstagaren är medveten om innebörden av avtalsvillkoren innan avtalet undertecknas. 
 

Indirekta besittningsskyddet

En hyresvärd kan ändra hyresvillkoren för lokalhyran men hyresvärden bör i så fall säga upp den aktuella hyresavtalet för villkorsändring. 

Detta kan utgöra att hyresvärden blir ersättningsskyldig  gentemot hyresgästen om kravet från hyresvärden anses som oskälig. 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

Sheikh Rashid building. Abuhail

Hor al anz east. Deira. Dubai - U.A.E

P.O.Box : 13986 dxb