tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 MIGRATIONSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Har fått avslag av Migrationsverket

Avslag av Migrationsverekt vid anknyttning till någon i Sverige. 

Naturligtvis får ett avslagsbeslut om uppehållstillstånd inte byggas på någon form av subjektivt uppfattning av Migrationsverket.
Faktorer som kan läggas till grund för prövningen är att kärleksförhållandet fortlöpt en tid och att parterna har träffats i viss omfattning samt att de har rejäl bekantskap om varandra.

Har avsikt att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med någon från utlandet?
H I Juristbyrå kan hjälpa Dig som planerar att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som befinner sig i utlandet. Vi granskar, ger rådgivning samt förbereder ert fall så att ni snabbast möjligt får beslutet från den svenska migrationsverket.

Uppehållstillstånd på grund av Anknytning i Sverige

Direktivet om familjeåterförening reglerar rättigheterna till familjeåterförening på en mycket grundläggande nivå.

Direktivet stadgar en skyldighet för medlemsstaterna att bevilja uppehållstillstånd för maka, make, och omyndiga och ogifta barn till anknytningspersonens make/maka.Anknytningspersonen ska, för att åtnjuta rätt till familjeåterförening, ha ett uppehållstillstånd som är giltigt under minst ett år och ha välgrundad utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd.

Att söka asyl är en mänsklig rättighet

Flyktingskap och asyl är frågor om mänskliga rättigheter och flyktingskap uppstår när dessa rättigheter inte respekteras.

Flyktingar och asylsökande har under senaste blivit ämnen som så gott som dagligen diskuteras av såväl i media som i privatlivet. Ibland blir diktionen ostridig och oftast inte helt korrekta uppgifter presenteras som objektiv fakta.

Dublinförordningen

Dublinförordningen antogs 15 juni 1990 men trädde inte i kraft förrän 1997. Förordningens officiella namn är rådets förordning (EG) nr 604/2013.

Syftet med förordningen är att förhindra att en person söker asyl i mer än en av medlemsstaterna men även att garantera att var och en som ansöker om asyl också ska få si ansökan prövas i ett land.

Vill du hämta din far eller mor till Sverige?

Hushållsgemenskap och särskilt beroendeförhållande.

Enligt 5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL får uppehållstillstånd tilldelas en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om de har ingått i samma hushåll och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna och det beroendeförhållandet redan fanns i hemlandet. 

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

Sheikh Rashid building. Abuhail

Hor al anz east. Deira. Dubai - U.A.E

P.O.Box : 13986 dxb