tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 MIGRATIONSRÄTT - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Uppehållstillstånd för studier

Uppehållstillstånd för studier är inte avsett för bosättning i Sverige.

Studerandetillstånd är en form av besökstillstånd och utlänningen ska lämna landet efter utförda studier.

För att en utländsk student ska ges ett förlängt uppehållstillstånd för sina studier begärs, av migrationsverket, bland annat att denne har gjort godkännbara framsteg i sina studier.

Studenter på forskarnivå

Vad gäller studenter som studerar här i Sverige på forskarnivå så har ändringar gjorts avseende den tid under vilken en utlänning (studenten) ska kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Ändringen innebär att en utlänning som i sammanlagt 4 år under de senaste 7 åren har haft ett uppehållstillstånd för sådana studier kan av Migrationsverket beviljas permanent uppehållstillstånd.

Näringsidkares uppehållstillstånd i Sverige

Uppehållstillstånd får ges till dig som är utlänning om du har din försörjning ordnad genom att du har ett eget företag. Det krävs att du som företagare har tillräckliga medel för dina levnadskostnader, samt att dina egna medel för försörjningen överstiger det du i annat fall hade varit berättigad till om du erhållit försörjningsstöd enligt socialtjänstlagens riksnormer.

Du förväntas att inte enbart kunna driva näringsverksamhet, utan också att du har förmågan att driva den aktuella verksamheten du gör gällande.

Migrationsverket

Migration är en av vår tids stora frågor
Migrations- och asylpolitik är till sin natur gränsöverskridande. Människor rör sig mellan olika länder i världen. En del tvingas fly undan förföljelse men de flesta flyttar av andra skäl. Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land. Migration har ofta stor betydelse för utvecklingen i såväl ursprungsländer som mottagarländer.

Uppehållstillstånd i Sverige

Vi hjälper dig i frågor som rör asylrätt, för dig som söker för dig själv eller anhörighetsinvandring.

Vår juristbyrå går in helhjärtat för varje ärende och lägger tiden som krävs för att avsluta processen så snabbt som möjligt med bästa möjliga utgång. Vi genomför ett grundligt juridiskt arbete, jämför olika fall och tar hjälp av praxis.

Uppehållstillstånd i Spanien

Permanent uppehållstillstånd i Spanien

Med hjälp av våra advokater och jurister kan Du som inte är EU-medborgare med tillfälligt uppehållstillsånd resa in och bosätta Dig i Spanien. 

Vi kan hjälpa dig på ett effektivt sätt när Du med din familj planerar att permanent bosätta dig i Spanien. Vi kan endast uppnå detta mål genom att förnya ditt tillfälliga uppehållstillstånd på rätt sätt, så Du kan vistas och arbeta i Spanien på obestämd tid och på samma villkor som alla andra spanjorer.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

Sheikh Rashid building. Abuhail

Hor al anz east. Deira. Dubai - U.A.E

P.O.Box : 13986 dxb