tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 MIGRATIONSRÄTT - Juristbyrå Stockholm

ANLITA EN KUNNIG JURIST

 

Uppehållstillstånd i Sverige

Uppehållstillstånd - Särskild anknytning till Sverige

Särskild anknytning till Sverige kan enligt förebeten betyda både familjeanknytning och anknytning till det svenska samhället, till exempel genom att utlänningen har kommit in på den svenska arbetsmarknaden. 
För att särskild anknytning genom arbetsmarknaden ska anses föreligga krävs enligt praxis två års anställning på heltid. Det krävs även att anknytningen till arbetsmarknaden ska ha etablerats under den tid som sökanden haft uppehållstillstånd eller under annan laglig vistelse t.ex. under tiden ansökan är under prövning. Det ankommer på sökanden att visa att särskild anknytning till Sverige genom etablering på arbetsmarknaden föreligger (MIG 208:10 och 2008:11).
 

Hur bedömer Migrationsverket om särskild anknytning föreligger 

Vid prövning av om särskild anknytning till Sverige föreligger ska det göras en samlad bedömning av samtliga omständighet i ärendet. Omständigheter som kan vägas in är t.ex. anställning, engagemang föreningslivet, studier, släktanknytning m.m.. Anpassningen till det svenska samhället på annat sätt, såsom tillägnade kunskaper idet svenska språket, familjeanknytning och lång legal vistelsetid bör också beaktas vid bedömningen av om utlänningen fått särskild anknytning till Sverige. 
 
 
 
Ansökan om visum till Sverige

Ansökan om visum till Sverige från Iran.

Vän, familjemedlem, släkt som du vill besöka i Sverige behöver skicka in en inbjudan till dig som är bosatt i Iran. Med inbjudan ska bifogade dokument medföljas

Vuxna barn beviljades uppehållstillstånd - beroendeförhållande till fadern

Särskilt beroendeförhållande till föräldrar för uppehållstillstånd i Sverige.

Två vuxna barn beviljades uppehållstillstånd på grund av beroendeförhållande till fadern, som hade permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Det ena personen var en 19-årig pojke som åberopade att han hade ett särskilt beroendeförhållande till sin pappa i Sverige.

Migration - Dubai

För dig som vill expandera din verksamhet eller flytta ditt företag till eller från Dubai
H I Juristbyrå finns till hands för att hjälpa till med hela processen. H I Juristbyrå hjälper dig att flytta ditt företag till, eller öppna ett nytt kontor i, Dubai.

Barnets bästa - migration rättsligt perspektiv

FN:s barnkonvention, som förpliktar Sverige att utgå från barnets bästa i alla åtgärder som rör barn, gäller även när barn söker asyl och uppehållstillstånd.

För att förtydliga att principen om barnets bästa ska tillämpas också i migrationsrätten finns principen särskilt stadgad i Utlänningslagen, som innehåller bestämmelser om asyl och uppehållstillstånd.

Rättshjälp

Vad är rättshjälp?
Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd för dig som inte har möjlighet att själv betala de kostnader som följer av en rättsprocess. Om du beviljas rättshjälp innebär det att staten står för en del av dina rättegångskostnader. Andelen som du måste bekosta själv bestäms utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

Sheikh Rashid building. Abuhail

Hor al anz east. Deira. Dubai - U.A.E

P.O.Box : 13986 dxb