Förlikning

Som ditt juridiska ombud kan vi företräda dig och driva ditt ärende framåt i en tvistemålsprocess, men även förhandlingar om förlikning och medlingsförfaranden utanför ramen för en domstolsprocess. Vår utgångspunkt är att aktivt agera i förebyggande syfte.

Kontakta oss idag
ELLER RING 0046 8 6840 5555

Hur vi arbetar:

Steg 1

Kontakta en av våra affärsjurister och berätta om din situation.

Steg 2

Vid behov kommer juristen rekommendera dig ett rådgivningsmöte för en närmare granskning av ditt ärende.

Steg 3

Efter att ha presenterat en plan för dig om hur vi kan gå vidare med ditt ärende, kommer vi starta processen efter ditt godkännande. Du kommer vid samma tidpunkt signera en fullmakt som ger juristen rätten att föra din talan.

Boka en tid med en av våra affärsjurister som kommer att granska ditt ärende.

Kontakta oss idag.

Eller ring

Eller skicka e-post till info@hilaw.se

Säkra upp din verksamhet och låt en affärsjurist formulera dina avtal.

I många fall där en tvist råder mellan två parter kan det vara till intresse för båda parter att försöka nå en lösning utanför ramen för en domstolsprocess. Detta med anledning av att en process i domstolen kan vara långdragen och i många fall även kostsam.

Som ombud för våra klienter har vi som ambition att alltid se över möjligheterna till att nå en lösning på tvisten på ett sätt som är skyndsamt och ekonomiskt gynnsamt för den vi representerar.

Detta innebär att vi kontaktar motparten och arbetar aktivt för att nå en lösning för den uppkomna tvisten. För det fall dessa åtgärder inte är tillräckliga, så är vi redo att inleda ett domstolsförfarande där vi tillvaratar klientens intressen på bästa möjliga sätt

Call 0046 8 6840 5555