Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd

Från och med den 1 november 2023 höjdes försörjningskravet för arbetstillstånd. För att beviljas ett arbetstillstånd måste man ha en lön som motsvarar 80% av genomsnittslönen i Sverige enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Inkomstkravet ändras baserat på när ansökan om arbetstillstånd har skickats in. Det nuvarande inkomstkravet är för närvarande 28 480 SEK och avser ansökningar inkomna från och med den 18 juni 2024. H I Juristbyrå kan hjälpa dig som har planer på att arbeta och bo i Sverige genom att erbjuda full support och sköta hela ansökningsprocessen åt dig.

Striktare krav vid försörjning
Kraven för arbetstillstånd har blivit högre sedan de nya reglerna implementerades. Regeringen har ökat det ekonomiska kravet för personer som kommer till Sverige för att arbeta. Detta innebär att det tidigare kravet av en lön på 13 000 kronor per månad har ökats till ett nuvarande krav på minst 28 480 kronor per månad. Summan kommer att ändras årligen då den utgår ifrån medianlönen som publiceras årligen hos Statistiska centralbyrån. Migrationsverket ser detta som ett steg i rätt riktning för att säkerställa att arbetskraftsinvandrare i Sverige ska ha tillräckligt god försörjning.

Skälet bakom detta beslut
Förslaget syftar till att hantera den ökande arbetskraftsinvandringen, särskilt till yrken som inte kräver särskilda kvalifikationer. Syftet med denna lag ska vara att svenska jobb bör ge förtur för de som redan är bosatta i Sverige för att förebygga arbetslöshet.

Inget krav på sysselsättningsgrad
Enligt regeringens kartläggning är den mest vanligt förekommande anställningsgraden 75% bland sökanden av arbetstillstånd. Därav är ansökan opåverkad oavsett tjänstgöringsgrad.

Utgår ifrån tidpunkt för ansökan
Vad summan på inkomstkravet kommer att ligga på beror på när ansökan gjordes och beslutet fattas utifrån medianlönen vid ansökningstillfället och gäller för hela arbetstillståndets period även om medianlönen ändrar sig under tiden. Vid förlängningar av arbetstillstånd behöver det uppnå 80% av medianlönen vid tidpunkt för ansökan eller enligt kollektivavtalets standard.

Alla som ansöker efter 1 november omfattas av det nya inkomstkravet, dessförinnan gäller medianlönen för året innan.
Inkomstkravet som gäller för den aktuella perioden har hittills förnyats varje juni och visar de olika lönekraven för ansökningsperioden. Från den 20 juni 2023 förra året fram tills 17 juni 2024 var inkomstkravet 27 360 SEK för de som ansökt inom denna tidsram. Det senaste och mest aktuella är att inkomstkravet på ansökningar som inkommit från den 18 juni 2024 fram tills dagens datum är 28 480 SEK fram tills nästa årliga förändring.

Gratis juridisk utvärdering
På H I Juristbyrå erbjuder vi kostnadsfria Case Reviews. Om du vill att vi granskar ditt ärende om arbetstillstånd kan du skicka in ditt anställningserbjudande eller ditt beslut till oss för en gratis utvärdering.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy