Överklaga beslut från Migrationsverket

Överklaga beslut från migrationsverket | HI Law Firm
Om du har fått ett beslut från Migrationsverket som du inte är nöjd med har du rätt att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen inom 3 veckor från det datumet du blivit delgiven (den dag du läser beslutet). 
Det finns flera typer av beslut från Migrationsverket som du kan överklaga, exempelvis avslag på uppehållstillstånds ansökan, beslut om utvisning, beslut om återreseförbud och beslut om statusförklaring.
Ett överklagande måste ha ett visst innehåll, dels relevant information om dig som överklagar, dels skälen för din överklagan. Skälen för din överklagan måste vara kopplade till de grunder Migrationsverket angett i sitt avslag och om du vill framföra nya skäl vid din överklagan måste du kunna lämna en giltig förklaring till varför informationen inte framkommit tidigare.
Att skriva ett överklagande kan således vara komplicerat, det kan därför vara fördelaktigt att ta hjälp av en jurist när du vill få ett beslut ändrat.
Om du vill få hjälp med att överklaga kommer du behöva lämna en fullmakt till juristen som kommer lämna in ditt överklagande. Genom den lämnar du tillstånd till juristen att företräda dig. Om du vill få vår hjälp med att skriva ditt överklagande bör du kontakta oss så snart som möjligt efter att du tagit del av beslutet eftersom tidsfristen är mycket begränsad.

Överklaga beslut från Migrationsdomstolen

Är du inte heller nöjd med migrationsdomstolens dom kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen. Även här förekommer tidsfristen på 3 veckor från den dag du läst beslutet.
För att få ditt beslut prövat av Migrationsöverdomstolen, kammarrätten, måste du först få ett tillstånd att överklaga Migrationsdomstolens dom. Detta gäller då Migrationsöverdomstolens uppgift enbart är att pröva särskilda ärenden där det inte finns vägledning eller om Migrationsdomstolen inte har prövat ditt ärende på rätt sätt.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy