شرکت کلاهبردار

 اگر اخیرا شما نیز که دارای شرکت و یا کسب و کاری هستید، فرمی را با این مضمون (bolagsupplysningدریافت کرده‌اید، و شما را ملزم به تکمیل اطلاعات مالیاتی و شخصی‌ مینمایدو از شما تقاضای امضا کردن این فرم را می‌کند، را به صورت جدی آگاه و به شما هشدار میدهیم که این موضوع صحت نداشته و متاسفانه یک کلاهبرداری جدی می‌باشد.

شما متاسفانه با امضا کردن این فرم خود را درگیر یک قرارداد بی‌ اعتبار با یک شرکت کلاهبردار نموده و امضای شما تأیید صحت این قرارداد به شمار خواهد آمد.اطلاعات درج شده در پشت این فرم شمارا موظف به پرداخت ۴۸۰۰ کرون به مدت ۲۴ ماه خواهد کرد. و این به معنی‌ آن است که شما با پر کردن این فرم و تأیید آن با امضای خود، خود و یا شرکت خود را متعهد و ملزم به پرداخت این مبلغ خواهید کرد. 

دفتر حقوقی ما آمادهٔ پاسخگوئی و ارایه هر گونه مشاوره به شما عزیزانی است که این فرم را دریافت کرده و گمان می‌کنید  که این فرم از طرف یک نهاد رسمی‌ و دولتی است و یا اگر چنانچه آن را امضا و ارسال کرده اید در اسرع وقت با ما تماس بگیرید، وکلای ما آمادهٔ پاسخگوئی و دادن مشاوره لازمه به شما عزیزان میباشند.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy