Din Juristbyrå lokalt och på distans

Nationellt etablerat. Internationellt erkänd.

0046 8 6840 5555 Case Review

Vi ser individen bakom varje ärende och garanterar dig vår absoluta lojalitet.

All vår arbete på H I Juristbyrå bygger på grundprinciperna om lojalitet, ärlighet och empati.

Immigrationslag

Vi har en bred kunskap och stor erfarenhet inom Migrationsrätt. Vi tar Er strid mot migrationsverket och tar frågor som rör uppehållstillstånd.

Familjerätt

Är Du i behov en jurist som kan familjerätt? T.ex. sådant som rör vårdnad, umgänge, testamente eller bodelning? Kontakta oss så hjälper Vi Dig!

Affärsjuridik

Säkra upp verksamheten och låt en advokat eller jurist formulera era avtal. Våra affärsjurister står för ert avtalsskrivande, så ni kan ägna Er åt er kärnverksamhet.

Utifrån dina specifika behov, kan jurister på byrån företräda dig som:

Privat ombud

Offentligt biträde

Målsägandebiträde

Kontakta oss idag

BOKA TID

Eller ring: 0046 8 6840 5555

Case Review

Vi kommer att göra en översiktlig granskning av ditt ärende kostnadsfritt utan att du förbinder dig på något sätt eller vis.

Läs mer

Om H I Juristbyrå

H I Juristbyrå etablerades i Stockholm år 2013. Ta del av vår historia genom att klicka på länken nedan!

Läs mer

Träffa vårt team

Hamid. I. Asli

Jurist/Svensk juristexamen

Hamid Asli åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål för personer som har utsatts för brott samt uppdrag som offentligt biträde i Migrations - och asylärenden.Hamid Asli har under sitt yrkesverksamma liv specialiserat sig på Affärsrätt & Migrationsrätt.

Språk: Svenska, Engelska, Persiska, Spanska

Rasoul Feizi

Jurist / Lawyer in Iran

Rasoul arbetar med iransk lagstiftning och är byråns rättsliga expert gällande iranska lagar och regler. Detta underlättar för våra iranska klienter som har ärenden som överlappar mellan svensk och iransk lagstiftning.

Evin Özalp

Family & Migration

Lawyer / Swedish law degree


Family law, Migration law Language: Swedish / English / French / Kurdish / Turkish

Dardan Gerxhaliu

Jurist/Svensk juristexamen

Dardan Gerxhaliu rekryterades till H I Juristbyrå 2017 och åtar sig uppdrag inom familjerätten, migrationsrätten samt tvistemål.

Vad avser familjerätten kan Dardan agera som juridiskt ombud i processer om vårdnad, underhåll och bodelningar. Därutöver upprättar han handlingar såsom testamente, äktenskapsförord och samboavtal.

Inom migrationsrätten agerar Dardan som juridiskt ombud i frågor om uppehållstillstånd. Därtill agerar han som offentligt biträde i asylprocesser samt förvarsärenden.


Språk: Svenska, Engelska, Albanska
Aylin Bahmanyar

Aylin Bahmanyar

Migrationsrätt & Familjerätt

Aylin tog sin kandidatexamen i juridik (LL.B.) från Storbritannien år 2017 och sin masterexamen i mänskliga rättigheter (LL.M.) från Lunds Universitet i 2019. Aylin har erfarenhet av att ha praktiserat på advokatbyråer samt myndigheter under studietiden, och är även vice ordförande för organisationen Terrafem där hon erbjuder juridisk rådgivning till kvinnor och flickor som utsatts för våld. Aylin arbetar med migrationsrätt och familjerätt samt åtar sig uppdrag som offentligt biträde hos Migrationsverket i asylärenden.

Språk: Svenska, engelska, farsi, tyska
Help

Vi finns där för dig

Från Migrationsrätten till affärsrätten, vi finns med dig i varje steg du tar. När du är i behov av rättsligt stöd förtjänar du att ha en byrå som ser personen bakom siffran.

Under de senaste tio åren har vi på H I Juristbyrå kämpat för våra klienter genom att säkerställa transparens, förtroende och lojalitet i varje enskilt ärende.

Du är alltid i goda händer.

H I Juristbyrå grundades 2013 och har idag etablerat sig som ett Sveriges ledande juristbyråer inom affärsrätt och humanjuridik. Vi kan med stolthet och självförtroende säga att vi arbetar etiskt samt med våra klienters bästa i åtanke.

Våra jurister är kunniga inom en rad olika rättsområden och när du ringer till oss så ser vi till att du får prata med relevant jurist som har kunskap inom det rättsområde som din fråga gäller. Vidare är våra jurister tillgängliga för ett rådgivningsmöte som kan genomföras antingen på kontoret eller på distans som ett videosamtal.

För dig som näringsidkare är vår ambition att fungera som en strategisk resurs och stöd för dig och ditt företag. Vår verksamhet innefattar huvudsakligen humanjuridik, där särskild fokus finns på familje- samt migrationsrätten, men även affärsrätten där vi inte begränsar oss till Sverige utan även arbetar internationellt.