Affärsrätt

Sekretessavtal | HI Law Firm

Sekretessavtal

Vad är ett sekretessavtal? För att inte skyddsvärd information hos ett företag ska nå ut…
Överlåtelseavtal | HI Law Firm

Överlåtelseavtal

När äganderätten överlåts Alla avtal som reglerar en överlåtelse där äganderätten går över från ena…
Arbetstillstånd-Migrationsverket tvingas se helheten | HI Law Firm

Handelsagentavtal

Vad är handelsagentur? Ett avtal om handelsagentur (handelsagentavtal) är en form av kommissionsavtal som innebär…
Försäkringsavtal | HI Law Firm

Försäkringsavtal

Försäkringsavtalet - ifall något oväntat sker Försäkringsavtalet tecknas mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare (vanligtvis…
Köpeavtal | HI Law Firm

Köpeavtal

Köpeavtalets grunder Avtal som avser köp av en vara kallas köpeavtal. Huvudregeln är att köpeavtal…
Fullmakt | HI Law Firm

Fullmakt

Vad är en fullmakt? Med en fullmakt kan du ingå avtal och utföra andra rättshandlingar…