Affärsrätt

Sekretessavtal | HI Law Firm

Sekretessavtal

Vad är ett sekretessavtal? För att inte skyddsvärd information hos ett företag ska nå ut…
Överlåtelseavtal | HI Law Firm

Överlåtelseavtal

När äganderätten överlåts Alla avtal som reglerar en överlåtelse där äganderätten går över från ena…
Arbetstillstånd-Migrationsverket tvingas se helheten | HI Law Firm

Handelsagentavtal

Vad är handelsagentur? Ett avtal om handelsagentur (handelsagentavtal) är en form av kommissionsavtal som innebär…
Försäkringsavtal | HI Law Firm

Försäkringsavtal

Försäkringsavtalet - ifall något oväntat sker Försäkringsavtalet tecknas mellan en försäkringstagare och en försäkringsgivare (vanligtvis…

Köpeavtal

Köpeavtalets grunder Avtal som avser köp av en vara kallas köpeavtal. Huvudregeln är att köpeavtal…

Fullmakt

Vad är en fullmakt? Med en fullmakt kan du ingå avtal och utföra andra rättshandlingar…