Arbetstillstånd i Sverige

Har du fått ett jobberbjudande i Sverige? Kontakta oss för att säkerställa att anställningsvillkoren är i linje med migrationsverkets uppställda krav.

Kontaka Oss
Eller Ring 0046 10 179 69 00

Hur ansöker du om arbetstillstånd i Sverige?

Steg 1

Kontakta oss om du har eller kommer att erbjudas ett jobb i Sverige

Steg 2

Våra jurister kommer att informera dig om de relevanta dokument som du behöver förse oss för att genomgå en granskning av den avsedda anställningen.

Steg 3

När vi har gjort en preliminär bedömning av anställningsvillkoren och företagets ekonomiska situation ber vi dig och arbetsgivaren att underteckna en fullmakt så att vi kan starta processen.

Boka ett samtal och missa inte chansen att få professionell vägledning.

BOKA TID

Or e-mail at: info@hilaw.se

Det är viktig att dina anställningsvillkor är under korrekta förhållanden – vi kan hjälpa dig med hela arbetstillstånd processen med omsorg och på ett effektivt sätt

Hur man ansöker om arbetstillstånd i Sverige. En utlänning som inte har permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och inte är medborgare i ett annat nordiskt land måste ansöka om arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.

  • Enligt huvudregeln måste en sådan ansökan ha ansökts och beviljats tillstånd innan inresa. Undantag gäller till exempel om den sökande har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller annan person som behöver skydd eller om sökanden redan har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd och måste ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd för sin anställning.
  • Grundkravet för att inleda ansökan om arbetstillstånd är att den sökande måste ha fått ett anställningserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Den erbjudna anställningen måste vara i linje med de villkor och krav som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
  • Dessutom måste arbetsgivaren erbjuda även en heltäckande försäkring för den anställde, vilket innebär tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring och trygghetsförsäkring.
  • Därför är det av central betydelse att en sådan omfattande ansökan granskas grundligt och görs på ett korrekt sätt. När ett arbetstillstånd beviljas är det giltigt i två år och avser gälla endast för den specifika anställningen samt arbetsgivaren.
  • Vi på H I Juristbyrå hjälper våra klienter med hela arbetstillståndsprocessen från början tills ansökan har skickats och en viss uppföljning av ärendet efter att en ansökan har gjorts. Specifikt innebär vårt arbete att vi representerar både sökande och arbetsgivare under processen.
  • Vi granskar inledningsvis relevant information; Vi gör också en preliminär översikt över företagets generella ekonomiska situation baserat på företagets nuvarande balans- och resultatrapport. På detta sätt kan vi i ett tidigt skede av processen säkerställa om det finns korrekta förutsättningar för att uppfylla kraven för ett arbetstillstånd och lämna in en fullständig ansökan. God kommunikation med både klienten och arbetsgivaren är nyckeln till en effektivt framgångsrik process!
  • Nedan följer en beskrivning av vårt arbete från den första kontakten till den färdiga ansökan.
Kontakta oss

Boka tid med en av våra jurister som kommer att granska ditt ärende

GDPR

Behandling av personuppgifter – H I Juristbyrå - GDPR Den 25 maj 2018 träder EU:s nya…