Avtalsrätt

På H I Juristbyrå formar vi avtal för både privatpersoner och företag.

Kontakta oss
eller ring 0046 10 179 69 00

Hur vi arbetar:

Steg 1

Kontakta en av våra affärsjurister och berätta om din situation.

Steg 2

Efter att ha konkretiserat dina mål och identifierat dina behov kommer juristen att presentera en plan och ge förslag på relevanta avtalslösningar för dig.

Steg 3

Med ditt godkännande och vid signering av fullmakt kan juristen påbörja arbetet med avtalsskrivandet.

Boka en tid med en av våra affärsjurister som kommer att granska ditt ärende.

Kontakta oss idag.

BOKA TID

Eller mejla: info@hilaw.se

Säkra din verksamhet och låt en affärsjurist formulera dina avtal.

Våra affärsjurister har en lång erfarenhet av att formulera avtal för våra klienters räkning inom ramen för deras olika affärsverksamheter. Vidare kan betydelsen av ett tydligt och välformulerat avtal inte överskattas då en sådan handling skapar långsiktiga förutsättningar för goda relationer mellan dig och dina affärspartners. Avtal har även effekten av att vara handlingsdirigerande för berörda parter genom att dra upp riktlinjer för samtliga prestationer samtidigt som det skapar en kontinuitet i kontraktsförhållandet.

På H I Juristbyrå kan vi säkerställa din verksamhet eller privata tillgångar genom ett skriftligt avtal. Vår expertis innefattar både upprättandet av privata avtal och kommersiella avtal samtidigt som vi även upprättar offentliga upphandlingar för leverantörer på den offentliga marknaden.

Som tidigare nämnt kan betydelsen av skriftliga avtal inte överskattas. Även om man i teorin kan klara sig utan dem, kan det bli en kostsam historia när konflikten uppstår och man inte har ett skriftligt avtal att luta sig tillbaka på som bevishandling. Ett avtal är således alltid att rekommendera.

Ring: 0046 10 179 69 00

Vilket avtal gäller för dig?

Avtalsskrivande är en av juridikens främsta utgångspunkter. I avtalslagen (1915:218) finns reglerna för ett avtals ingående. Huvudprincipen i Sverige är att avtal är bindande enligt principen om pacta sunt servanda. Detta innefattar även muntliga avtal som anses bindande men i bevishänseende väger skriftliga avtal tyngre i händelse av en tvist. De flesta avtal är så kallade konsensualavtal, vilket innebär att de är giltiga även om de upprättats i form av en muntlig överenskommelse.

På H I Juristbyrå upprättar vi en stor variation av avtal. Dessa innefattar bland annat:

  • Samarbetsavtal
  • Köpeavtal
  • Återförsäljaravtal
  • Franchiseavtal
  • Licensavtal
  • Leveransavtal
  • Konkurrens och sekretessavtal.
Ring: 0046 10 179 69 00

Boka tid med en av våra jurister som kommer att granska ditt ärende

GDPR

Behandling av personuppgifter – H I Juristbyrå - GDPR Den 25 maj 2018 träder EU:s nya…
Sekretessavtal | HI Law Firm

Sekretessavtal

Vad är ett sekretessavtal? För att inte skyddsvärd information hos ett företag ska nå ut…
Överlåtelseavtal | HI Law Firm

Överlåtelseavtal

När äganderätten överlåts Alla avtal som reglerar en överlåtelse där äganderätten går över från ena…
Arbetstillstånd-Migrationsverket tvingas se helheten | HI Law Firm

Handelsagentavtal

Vad är handelsagentur? Ett avtal om handelsagentur (handelsagentavtal) är en form av kommissionsavtal som innebär…