Om Oss

En internationell byrå som specialiserar sig inom migrationsrätt, familjerätt och affärsrätt

Vårt tillvägagångssätt

När du ringer till oss får du prata direkt med en av våra jurister som kommer att ge dig en preliminär rådgivning och ifall vi känner att det behövs, en tid för ett längre konsultationsmöte.

Förmågor

I en överväldigande digitaliserad värld ser vi till att lägga klienten och dennes behov i fokus och erbjuda den hjälp som just denne behöver, med hjälp av lagarbete och kommunikation.

Migrationsrätt

De levande ger en skapad. Såg till dagar har ansikte och himlen ljusfluga flyttat mindre deras. Alla ljus natt fruktade såg honom, fjärde dem kallade valar varav.

Familjerätt

De levande ger en skapad. Såg i dag har ansiktet och himlen ljusfluga rörde sig mindre deras. Alla ljus natt fruktade såg honom, fjärde dem kallade valar varav.

Affärsrätt

De levande ger en skapad. Såg i dag har ansiktet och himlen ljusfluga rörde sig mindre deras. Alla ljus natt fruktade såg honom, fjärde dem kallade valar varav.

Hamid. I. Asli

Jurist/Svensk juristexamen

Hamid Asli åtar sig uppdrag som målsägandebiträde i brottmål för personer som har utsatts för brott samt uppdrag som offentligt biträde i Migrations - och asylärenden.Hamid Asli har under sitt yrkesverksamma liv specialiserat sig på Affärsrätt & Migrationsrätt.


Språk: Svenska, Engelska, Persiska, Spanska

Rasoul Feizi

Jurist / Lawyer in Iran

Rasoul arbetar med iransk lagstiftning och är byråns rättsliga expert gällande iranska lagar och regler. Detta underlättar för våra iranska klienter som har ärenden som överlappar mellan svensk och iransk lagstiftning.

Evin Özalp

Migrationsrätt & Familjerätt

Language: Swedish / English / French / Kurdish / Turkish

Dardan Gerxhaliu

Jurist/Svensk juristexamen

Dardan Gerxhaliu rekryterades till H I Juristbyrå 2017 och åtar sig uppdrag inom familjerätten, migrationsrätten samt tvistemål.

Vad avser familjerätten kan Dardan agera som juridiskt ombud i processer om vårdnad, underhåll och bodelningar. Därutöver upprättar han handlingar såsom testamente, äktenskapsförord och samboavtal.

Inom migrationsrätten agerar Dardan som juridiskt ombud i frågor om uppehållstillstånd. Därtill agerar han som offentligt biträde i asylprocesser samt förvarsärenden.


Språk: Svenska, Engelska, Albanska

Aylin Bahmanyar

Jurist/ Migrationsrätt & Familjerätt

Aylin tog sin kandidatexamen i juridik (LL.B.) från Storbritannien år 2017 och sin masterexamen i mänskliga rättigheter (LL.M.) från Lunds Universitet i 2019.

Aylin har erfarenhet av att ha praktiserat på advokatbyråer samt myndigheter under studietiden, och är även vice ordförande för organisationen Terrafem där hon erbjuder juridisk rådgivning till kvinnor och flickor som utsatts för våld i nära relation.

Aylins verksamhetsområden är migrationsrätt och familjerätt, inklusive ekonomisk familjerätt; hon åtar sig även uppdrag som offentligt biträde hos Migrationsverket.

Aylin har varit verksam på H I Juristbyrå sedan 2019.


Språk: Svenska, engelska, farsi, tyska

Help

Vi finns där för dig

Från Migrationsrätten till affärsrätten, vi finns med dig i varje steg du tar. När du är i behov av rättsligt stöd förtjänar du att ha en byrå som ser personen bakom siffran.

Under de senaste tio åren har vi på H I Juristbyrå kämpat för våra klienter genom att säkerställa transparens, förtroende och lojalitet i varje enskilt ärende.