Investera i Sverige

Vi kan hjälpa dig som planerar att starta och driva ett företag i Sverige.

Kontakta Oss
Eller Ring 0046 10 179 69 00

Hur vi arbetar

Steg 1

Kontakta oss om du avser att flytta till Sverige och starta ett eget företag.

Steg 2

Berätta om dina affärsplaner och låt en av våra jurister göra en granskning av dina möjligheter att erhålla ett uppehållstillstånd. Vid behov kommer juristen ge förslag på hur ditt ärende kan justeras för att vara förenligt med Migrationsverkets krav.

Steg 3

För att påbörja din ansökan kommer juristen be dig signera en fullmakt.

Kontakta oss idag och prata med en av våra jurister.

BOKA TID

Eller mejla: info@hilaw.se

”Våra jurister kan erbjuda dig den nödvändiga hjälpen för att realisera din affärsvision.”

Ett uppehållstillstånd som egen företagare är på många sätt ett attraktivt alternativ för många då tillståndet endast är tillfälligt under två år, innan en ansökan om ett permanent uppehållstillstånd kan göras.

Samtidigt görs en gedigen utredning från Migrationsverkets sida för att se om investeraren uppfyller de nödvändiga kraven. Av den anledningen är det en god idé att ta kontakt med en våra affärsjurister som kan bistå med hjälp både vad avser det affärsmässiga, men även det migrationsrättsliga.

Vi på H I Juristbyrå kallar detta för full support och precis som namnet antyder så innebär det att vi finns redo för att dig hjälpa dig med alla frågor som kan tänkas uppkomma inom ramen för din affärsverksamhet.

Med full support kommer vi inte endast registrera en ansökan hos Migrationsverket för dig.

Vi kommer även registrera företaget hos Skatteverket samt, på uppdrag av dig, hitta och upprätta avtal med leverantörer samt hitta en plats för din verksamhet.

Dessutom kan vi hantera rekryteringsprocessen för anställda samtidigt som vi upprättar anställningsavtal och andra typer av avtal du behöver ingå.

Kontakta oss

Boka tid med Hamid som kommer att granska ditt ärende

GDPR

Behandling av personuppgifter – H I Juristbyrå - GDPR Den 25 maj 2018 träder EU:s nya…