Certifikat Arbetsgivare

Certifikat Arbetsgivare | HI Law Firm

Du som är en medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver ett arbetstillstånd. En sådan ansökan behöver genomföras i ditt hemland och du får enbart resa in i Sverige för att arbeta efter att din ansökan om arbetstillstånd har blivit godkänd av Migrationsverket.

Processen för en sådan ansökan tar lång tid och kan i värsta fall pågå i över ett år innan ett slutgiltigt beslut lämnas från Migrationsverket.

Vi på H I Juristbyrå är emellertid certifierade av Migrationsverket i Sverige. Ett sådant certifikat tillåter oss att öka farten på våra klienters ärenden så att ett beslut fattas snabbare. Genom att agera som ett juridiskt ombud för arbetskraftsinvandraren och hans arbetsgivare kommer vi lämna en ansökan till Migrationsverket och väntar oss ett beslut inom 10 arbetsdagar om det är första gången personen ansöker om ett arbetstillstånd. Om arbetstagaren ansöker om förlängt arbetstillstånd beräknar vi att ett beslut fattas inom 20 arbetsdagar. Familjemedlemmar till arbetstagaren är också inkluderade i certifikatet om de ansöker samtidigt. Certifikatet inkluderar även tidigare studenter som har uppehållstillstånd i Sverige på grund av sina studier som nu ansöker om arbetstillstånd.

För att vi på H I Juristbyrå ska kunna hjälpa en arbetsgivare att få ett snabbare beslut behöver han registrera sitt företag som ett sub-företag till oss. För att en sådan registrering ska bli godkänd av Migrationsverket måste arbetsgivaren göra följande:

  • Bli registrerad som en arbetsgivare
  • Inneha en finansiell situation som är tillräckligt stabil för att anställa en ny arbetstagare
  • Ha ett krav på att under det kommande året rekrytera arbetstagare utanför EU
  • Acceptera att ansökan kommer göras online
  • Erbjuda korrekta arbetsvillkor
  • Tidigare ha rekryterat någon utanför EU

När vi har lämnat in en ansökan för att sub-registrera arbetsgivarens företag väntar vi oss ett beslut inom 1-2 veckor. Därefter kan vi påbörja ansökan för arbetskraftsinvandraren. När vi på H I Juristbyrå arbetar med din ansökan tar vi ansvar för att ansökan är komplett eftersom att det är en förutsättning för att ett beslut ska fattas snabbare.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy