Bodelning

Det är inte lätt att bestämma sig att gå skilda vägar, och det gör det inte lättare att behöva genomgå den svåra processen av bodelning när samboavtal eller äktenskapsförord inte finns.

Kontakta oss
Eller ring 0046 10 179 69 00
Trygghet

Vårt fokus kommer genom bodelningsprocessen alltid vara ditt bästa.

Kompetens

Vi tillvaratar dina rättigheter.

Stöd

Det viktigaste i bodelningsprocessen, oavsett hur svår, är att vår klient känner att de har oss som stöd från första kontakten till resultatet.

Hur vi arbetar:

Steg 1

Kontakta en av våra familjejurister och berätta om ditt ärende.

Steg 2

Boka ett rådgivningsmöte med juristen där ni diskuterar om hur situationen ser ut.

Steg 3

Efter en signerad fullmakt påbörjar vi ärendet.

Kontakta oss idag och prata med en av våra jurister.

BOKA TID

Eller mejla: info@hilaw.se

Om du söker efter ett ombud som har dig och dina behov som fokus har du kommit helt rätt.

Vad innebär bodelning?

Om ni är gifta, kan ni antingen välja att genomgå bodelning under äktenskapet, när ni separerar eller om en av er går bort. Den generella regeln är att parets tillgångar delas lika mellan dem efter att skulderna har avdragits från dessa tillgångar.

Om ni är i ett samboförhållande kan bodelningen utföras när förhållandet avslutats om en av er vill göra det. I det fall att ni äger en bostad tillsammans eller om den har införskaffats för att ni två ska bosätta er där, delas den och det bohag som ni äger tillsammans lika mellan er. Här finns det en tidsbegränsning för anmälan om bodelning, nämligen ett år efter att förhållandet avslutades.

Vi kan hjälpa till med bodelningsprocessen, eller att ansöka om en bodelningsförrättare och företräda dig i Tingsrätten – ring oss för att prata med en familjerättsexpert!

Boka tid med en av våra Jurister som kommer att granska ditt ärende