Bodelning

Det är inte lätt att bestämma sig att gå skilda vägar, och det gör det inte lättare att behöva genomgå den svåra processen av bodelning när samboavtal eller äktenskapsförord inte finns.

Hör av dig till oss
Eller ring 0046 8 6840 5555
Trygghet

Du och det som är viktigt för dig är alltid vår fokus i bodelningsprocessen.

Hur vi arbetar:

Steg 1

Hör av er till oss på det sätt som är lättast för er för att prata med en familjerättsjurist. Boka in ett möte med juristen om det känns rätt för er.

Steg 2

Diskutera med juristen om hur det ligger till och hur ni tänker.

 

 

Steg 3

Signera en fullmakt för att möjliggöra för juristen att påbörja arbetet.

 

RING OSS

Eller skicka e-post till info@hilaw.se

Om du söker efter ett ombud som har dig och dina behov som fokus har du kommit helt rätt.

Vad innebär bodelning?

Om ni är gifta, kan ni antingen välja att genomgå bodelning under äktenskapet, när ni separerar eller om en av er går bort. Den generella regeln är att parets tillgångar delas lika mellan dem efter att skulderna har avdragits från dessa tillgångar.

Om ni är i ett samboförhållande kan bodelningen utföras när förhållandet avslutats om en av er vill göra det. I det fall att ni äger en bostad tillsammans eller om den har införskaffats för att ni två ska bosätta er där, delas den och det bohag som ni äger tillsammans lika mellan er. Här finns det en tidsbegränsning för anmälan om bodelning, nämligen ett år efter att förhållandet avslutades.

Vi kan hjälpa till med bodelningsprocessen, eller att ansöka om en bodelningsförrättare och företräda dig i Tingsrätten – ring oss för att prata med en familjerättsexpert!

Träffa vårt team

Hamid. I. Asli

Migration & Business

Lawyer / Swedish law degree


Business Law, Contract Law and International Business Law. Language: Swedish / English / Persian / Spanish. Hamid Asli undertakes assignments as a plaintiff's assistant in criminal cases for persons who have been exposed to crime as well as assignments as public counsel in Migration and asylum matters.

Rasoul Feizi

Migration & Business

Lawyer / Lawyer in Iran


Lawyer IRAN. Languages: English / Persian / Kurdish

Evin Özalp

Family & Migration

Lawyer / Swedish law degree


Family law, Migration law Language: Swedish / English / French / Kurdish / Turkish

Dardan Gerxhaliu

Family & Migration

Lawyer / Swedish law degree


Family law, Migration law Language: Swedish / English / Albanian

Aylin Bahmanyar

Migration & Family

Migration & Family Lawyer


Lawyer / British law degree (LL.B.) and Master (LL.M.) in international human rights

From Immigration to Business Law

We'll look after you.

When you’re in need of legal service, you deserve a law firm that will look after you.

For the past ten years, Hilaw has been fighting on behalf of clients, by bringing clarity, confidence, and relief to every case.

Recent Investment Publications

You’re in Good in Hands

Founded in 2010, Hi Law has established itself as one of Sweeden’s leading law firms. We have a reputation for providing ethical, personalized, high-quality legal services and access to justice for all of our clients.

Our lawyers are highly skilled and accessible. Our size enables our Partners to give personal attention to every matter.

When you call, we ensure you speak to a lawyer for preliminary advice.  If we think we can assist you, we will arrange an initial consultation free of charge.

Our success over the past 10 years has been built on looking after our client’s unique cases. No matter the severity of your case, there is always hope. It would be our privilege to look into your case.