Bodelning

Det är inte lätt att bestämma sig att gå skilda vägar, och det gör det inte lättare att behöva genomgå den svåra processen av bodelning när samboavtal eller äktenskapsförord inte finns.

Kontakta oss
Eller ring 0046 10 179 69 00
Trygghet

Du och det som är viktigt för dig är alltid vår fokus i bodelningsprocessen.

Hur vi arbetar:

Steg 1

Hör av er till oss på det sätt som är lättast för er för att prata med en familjerättsjurist. Boka in ett möte med juristen om det känns rätt för er.

Steg 2

Diskutera med juristen om hur det ligger till och hur ni tänker.

 

Steg 3

Signera en fullmakt för att möjliggöra för juristen att påbörja arbetet.

BOKA TID

Eller skicka e-post till info@hilaw.se

Om du söker efter ett ombud som har dig och dina behov som fokus har du kommit helt rätt.

Vad innebär bodelning?

Om ni är gifta, kan ni antingen välja att genomgå bodelning under äktenskapet, när ni separerar eller om en av er går bort. Den generella regeln är att parets tillgångar delas lika mellan dem efter att skulderna har avdragits från dessa tillgångar.

Om ni är i ett samboförhållande kan bodelningen utföras när förhållandet avslutats om en av er vill göra det. I det fall att ni äger en bostad tillsammans eller om den har införskaffats för att ni två ska bosätta er där, delas den och det bohag som ni äger tillsammans lika mellan er. Här finns det en tidsbegränsning för anmälan om bodelning, nämligen ett år efter att förhållandet avslutades.

Vi kan hjälpa till med bodelningsprocessen, eller att ansöka om en bodelningsförrättare och företräda dig i Tingsrätten – ring oss för att prata med en familjerättsexpert!