Adoption i Sverige

Tänker du/ni på adoption? Låt oss hjälpa er med att ta steget till att uppfylla era drömmar.

Skriv till oss
Eller ring 0046 10 179 69 00

Hur vi arbetar

Steg 1

Hör av er till oss på det sätt som är lättast för er för att prata med en familjerättsjurist.

Steg 2

Boka in ett möte med juristen om det känns rätt för er och beskriv situationen.

Steg 3

Påbörja processen efter att ha fått relevant information om hur vi kommer att gå till väga, arvodet på arbetet m. m.

Funderar ni på att adoptera?

Det finns en skillnad på nationell och internationell adoption. Om intresset ligger i att adoptera inom Sverige krävs det ett beslut från tingsrätten. Då finns det vissa regler som bör följas. Om intresset istället ligger på internationell adoption, gäller bl.a. Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer. Har du frågor? Ring eller skriv till oss så kan du få rådgöra med en familjerättsexpert på vår byrå!

GDPR

Behandling av personuppgifter – H I Juristbyrå - GDPR Den 25 maj 2018 träder EU:s nya…