Asyl i Sverige

Om du är asylsökande och behöver en jurist för att ta hand om din asylprocess hos Migrationsverket är vi här för dig.

Kontakta oss

Hur ansöker du om asyl i Sverige?

Steg 1

För att kunna ansöka om asyl måste du antingen vara i Sverige eller vid gränsen till landet. När du är i Sverige besöker du Migrationsverket för att registrera din ansökan.

Steg 2

När du har registrerat din ansökan kommer du att kallas till ett första möte hos Migrationsverket. Det är också under detta möte som du ges möjlighet att välja ditt offentliga biträde. Du kan därefter välja en av våra jurister.

Steg 3

Om du har begärt en av oss som ditt offentliga biträde kommer vi att kontaktas av Migrationsverket och uppmanas att godkänna uppdraget. Vi kommer naturligtvis att ge vårt godkännande och kontakta dig efter det för att starta arbetet.

Kontakta oss idag och prata med en av våra jurister.

BOKA TID

Eller mejla: info@hilaw.se

Vad gör ett offentligt biträde?

Som ditt offentliga biträde kommer vi att stödja dig under hela asylprocessen och agera enligt dina intressen. Vår roll blir särskilt viktig eftersom du som asylsökande inte förväntas ha någon kunskap om det svenska rättssystemet och kan ha svårt att klargöra dina skäl för asyl och flyktingstatus på egen hand.

Av den anledningen är det nödvändigt att du har en kunnig person som hjälper dig med processen.

I den offentliga biträdens roll ingår också att överklaga ett beslut till Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Nedan följer en beskrivning av viktiga delar som ingår samt är en del av processen.

01 Granskning

Innan du har din asylutredning får du möjlighet att träffa ditt offentliga biträde för förberedande ändamål. Vår avsikt är att sedan att lyssna på din historia men också förklara för dig viktiga delar av processen för dig. För att du ska känna dig säker under processen kommer vi också att ge dig detaljerad information om dina rättigheter och skyldigheter som asylsökande.

eller Ring 0046 10 179 69 00

02 Asylutredning

Asylutredningen är den viktigaste delen av din asylprocess. Närvarande vid utredningen på migrationsverket är utredaren, en tolk, ditt offentliga biträde och du som asylsökande. Under asylutredningen får du möjlighet att berätta för dem vem du är, var du kommer ifrån och ge en detaljerad förklaring av vad du tror kommer att hända dig om du måste återvända till ditt hemland. Det är viktigt att komma ihåg att det är du som asylsökande som har bevisbördan för att visa giltiga asylskäl och presentera bevis som stöder det du hävdar.

Eller Ring 0046 10 179 69 00

03 Inlämnande av asylinlagan

Utredaren på Migrationsverket skriver ner allt som sagts under asylutredningen i ett protokoll som kommer att överlämnas till ditt offentliga biträde. Du kommer sedan att få möjlighet att träffa ditt offentliga biträde igen där du kommer att gå igenom protokollet och göra nödvändiga justeringar. Som ett sista steg i asylprocessen skickar ditt offentliga biträde en skriftlig inlaga till migrationsverket och argumenterar för din rätt till uppehållstillstånd och presenterar bevis som stöd för detta.

Eller Ring 0046 10 179 69 00

Boka tid med en av våra jurister som kommer att granska ditt ärende

GDPR

Behandling av personuppgifter – H I Juristbyrå - GDPR Den 25 maj 2018 träder EU:s nya…