پناهندگی در سوئد

اگر شما یک پناهجو هستید و برای رسیدگی به مراحل پناهندگی خود در اداره مهاجرت به یک وکیل نیاز دارید ، ما برای کمک به شما اینجا هستیم.

با ما تماس بگیرید

چگونه درخواست پناهندگی در سوئد را می دهید؟

مرحله ۱

برای اینکه بتوانید درخواست پناهندگی بدهید ، باید در سوئد باشید یا در مرز این کشور باشید. هنگامی که در سوئد هستید ، برای ثبت درخواست خود به اداره مهاجرت سوئد مراجعه می کنید.

مرحله ۲

پس از ثبت درخواست خود ، به اولین جلسه در اداره مهاجرت سوئد فراخوانده می شوید. در طی این جلسه است که به شما فرصت می شود وکیل تسخیری خود را انتخاب کنید. سپس می توانید یکی از وکلای ما را انتخاب کنید

مرحله ۳

اگر شما به عنوان وکیل تسخیری خود از یکی از ما درخواست کرده اید ، اداره مهاجرت سوئد با ما تماس می گیرد و از ما می خواهد این کار را تأیید کنیم. البته ما تأیید خود را می دهیم و پس از آن با شما تماس می گیریم تا کار را شروع کنیم

تماس بگیرید و به یکی از وکلای ما اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت خود بدهید.

تعیین وقت قبلی

یا به info@hilaw.se ایمیل ارسال کنید.

وکیل تسخیری چه کاری انجام می دهد؟

ما به عنوان وکیل تسخیری شما ، در تمام مراحل پناهندگی از شما پشتیبانی خواهیم کرد و مطابق با علایق شما رفتار خواهیم کرد. نقش ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا از شما به عنوان یک پناهجو انتظار نمی رود که از سیستم حقوقی سوئد اطلاعاتی داشته باشید و ممکن است به تنهایی در توضیح دلایل پناهندگی و پناهندگی مشکل داشته باشید.
به همین دلیل ، ضروری است که شما یک فرد آگاه داشته باشید که به شما در روند کار کمک کند.
نقش وكیل تسخیری همچنین درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری به دادگاه مهاجرت و دادگاه تجدید نظر در امور مهاجرت است.
در زیر شرح بخشهای مهمی آورده شده است که بخشی از فرایند هستند.

01 بررسی

قبل از انجام تحقیقات در مورد پناهندگی ، این فرصت را خواهید داشت که برای اهداف مقدماتی با وکیل تسخیری خود ملاقات کنید. هدف ما این است که به داستان شما گوش فرا دهیم اما همچنین بخشهای مهمی از روند کار را برای شما شرح دهیم.
برای اینکه در طی روند کار احساس امنیت کنید ، ما همچنین اطلاعات مفصلی درباره حقوق و تعهدات شما به عنوان یک پناهجو به شما می دهیم.

با ما تماس بگیرید

02 تحقیق در مورد پناهندگی

تحقیق در مورد پناهندگی مهمترین قسمت در روند پناهندگی شماست.در جلسه حضوری در اداره مهاجرت سوئد افراد حاضر شامل : محقق، یک مترجم، وکیل تسخیری و شما به عنوان یک پناهجو خواهید بود.
در طی تحقیقات درباره پناهندگی ، این فرصت را پیدا می کنید که به آنها بگویید شما کی هستید، از کجا آمده اید و توضیحات مفصلی در مورد آنچه فکر می کنید در صورت بازگشت به کشور خود برای شما اتفاق می افتد ، ارائه می دهید. لازم به یادآوری است که شما به عنوان یک پناهجو مسئولیت اثبات دلیل معتبر برای پناهندگی و ارائه شواهدی را دارید که ادعای شما را تأیید می کند.

با ما تماس بگیرید

03 ارسال درخواست پناهندگی

بازرسان اداره مهاجرت سوئد هر آنچه در تحقیقات پناهندگی گفته شد را در پروتكلي كه به مشاور عمومی شما ارائه می شود ، یادداشت می كنند. سپس می توانید مجدداً با وکیل تسخیری آنها در جلسات صورتجلسه دیدار کرده و تنظیمات لازم را انجام دهید. به عنوان آخرین مرحله در روند پناهندگی ، وکیل تسخیری شما نامه كتبی را به اداره مهاجرت ارسال می كند و در مورد حق شما برای اجازه اقامت استدلال می كند و مداركی را برای تأیید این موضوع ارائه می دهد.

با ما تماس بگیرید

با یکی از وکلای ما که پرونده شما را بررسی می کند قرار ملاقات بگذارید