Uppehållstillstånd i Sverige

H I Juristbyrå går helhjärtat in i alla ärenden som berör uppehållstillstånd och spenderar den tid som krävs för att slutföra processen så snabbt som möjligt med bästa möjliga resultat. Vi utför en grundlig granskning, jämför olika fall och tar hjälp av praxis.

Kontakta Oss
Eller ring: 0046 10 179 69 00

Hur vi arbetar

Steg 1

Kontakta oss och berätta mer om din nuvarande situation och vilken hjälp du eftersöker.

Steg 2

Inom ramen för ett rådgivningsmöte kommer du, med hjälp av våra jurister, att informeras om din lagliga rätt att stanna och bo i Sverige. De alternativ och villkor som är mest relevanta för dig presenteras.

Steg 3

Efter att din jurist och du har kommit fram till en individuell handlingsplan undertecknas en fullmakt. Juristen inleder sedan processen för att slutföra uppdraget på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss idag och prata med en av våra jurister.

BOKA TID

Eller mejla: info@hilaw.se

Vi kan hjälpa dig att säkra din situation på rätta grunder.

På vilka grunder kan jag ansöka om uppehållstillstånd i Sverige?

Beroende på vilka framtidsplaner, möjligheter och avsikter du har, kan du flytta till Sverige och ansöka om uppehållstillstånd för uppehållsrätt. Uppehållstillståndet kan erhållas för en viss tid (tillfälligt uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd).

Kontakta oss

Arbetstillstånd

Om du har erbjudits anställning i Sverige och uppfyller anställningsvillkoren kan du ansöka om arbetstillstånd. För att få ett sådant tillstånd måste du ha ett giltigt pass, ha erbjudits en kollektiv avtalsenligt lön som uppgår till minimikravet på 13000 kr månad samt lönen är även i linje med vad som är brukligt inom branschen. Arbetsgivaren måste också säkerställa om att en heltäckande försäkring erhålls och att övriga anställningsvillkor uppfylls. Enligt huvudregeln måste det aktuella tillståndet sökas från hemlandet eller från det land där du har ett giltigt tillstånd.

Kontakta oss

Starta ditt eget företag

Om du är intresserad av att starta ett eget företag i Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd för ditt eget företag. Det är viktigt att du visar att du har tidigare erfarenhet av att etablera och driva ett företag. Du måste också ha ekonomiska medel för att försörja dig själv och din familj under de två första åren. Utöver detta måste du också visa att du har de ekonomiska medlen för att kunna investera.

Kontakta oss

Uppehållstillstånd på grund av studier

Om du tänker studera i Sverige längre än 3 månader kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av studier. Du kan ansöka om olika former av utbildning och få ett förlängt uppehållstillstånd, förutsatt att du har visat godtagbara framsteg i dina studier och uppfyllt alla krav för det aktuella tillståndet.

Kontakta oss

Asyl

Du kan ansöka om asyl i Sverige om du förföljs eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling mot ditt hemland. För att ansöka om asyl måste du antingen vara i Sverige eller vid gränsen till Sverige.

Kontakta oss

Boka tid med en av våra jurister som kommer att granska ditt ärende

GDPR

Behandling av personuppgifter – H I Juristbyrå - GDPR Den 25 maj 2018 träder EU:s nya…