AEA International Lawyers Network

AEA International Lawyers Network | HI Law Firm

AEA International Lawyers Network är ett internationellt juridiskt nätverk av advokat och advokatbyråer över hela världen. Med hjälp av AEA kan H I Juristbyrå AB sträcka sina juridiska tjänster till 196 länder runt om i världen.

H I Juristbyrå är en aktivmedlem av AEA International Lawyers Network. Vår medlemskap tillåter oss kunna kämpa för våra klienters rättigheter på en bredare internationell horisont.

Vi erbjuder våra juridiska tjänster gränsöverskridande inom affärsrätten och vi har duktiga affärsjurister som bedriver gränsöverskridande juridisk verksamhet.
Inom ramen för uppdraget och beroende på uppdragets karaktär kan vi antigen presentera en Trusted Partner eller tillsammans med en trusted partner från AEA åta oss uppdraget för att lösa internationella tvister för våra klienters räkning.

AEA International Lawyers Network | HI Law Firm
AEA International Lawyers Network | HI Law Firm

Varje år samlas AEA:s medlemmar inför deltagande av AEA International Congress där medlemmarna under flera dagars intensiva möten tillsammans diskuterar olika rättsområden och delar sina kunskap och kompetens inför den dagliga administrationen och arbetet med juridiska byråers verksamhet i ett internationellt perspektiv.

Har du ett juridiskt ärende och behöver ett juridiskt ombud i utlandet?
H I Juristbyrå kan med hjälp av sina kollegor från AEA international lawyers network hjälpa dig och vi ger dig full support genom hela processen.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy