Brexit | Uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, även känt som Brexit, verkställdes den 1 februari 2020. Brittiska medborgare har fortfarande möjlighet att vistas i Sverige viseringsfritt i tre månader, men för att lagligt bosätta sig i Sverige i mer än tre månader krävs ett uppehållstillstånd. H I Juristbyrå kan hjälpa dig som är brittisk medborgare och har planer på att flytta till Sverige genom att erbjuda juridiskt stöd i ansökan om:

Arbetstillstånd i Sverige för brittisk medborgare

Grundkravet för att inleda en ansökan om arbetstillstånd är att du måste ha fått ett anställningserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Vi på H I Juristbyrå hjälper dig med hela arbetstillståndsprocessen, från att granska om företaget uppfyller de uppställda kraven till att upprätta själva ansökan och viss uppföljning av ärendet efter att ansökan registrerats

Uppehållstillstånd som egen företagare i Sverige för brittisk medborgare

Har du planer på att flytta till Sverige och starta ett eget företag? För att beviljas ett uppehållstillstånd för eget företagande krävs bland annat att du har god branschvana samt tidigare erfarenhet av att driva eget företag. Våra jurister gör en granskning av dina möjligheter att erhålla ett uppehållstillstånd baserat på dina affärsplaner och ger dig förslag till justeringar vid behov.

Uppehållstillstånd som Familjeanknytning för brittisk medborgare

Som brittisk medborgare behöver du uppehållstillstånd för att flytta till din make, maka, sambo, registrerade partner eller annan familjemedlem i Sverige. Våra jurister hjälper dig med hela ansökningsprocessen, från att bedöma om anknytningspersonen uppfyller de uppställda kraven till att upprätta din ansökan samt viss uppföljning av ärendet efter att ansökan registrerats.

Uppehållstillstånd som student

Om du planerar att studera i Sverige i längre än tre månader kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av studier. Vi på H I Juristbyrå hjälper dig genom att bistå med juridisk rådgivning gällande de planerade studierna.

Uppehållstillstånd för besök

Alla brittiska medborgare har rätt att vistas i Sverige viseringsfritt i högst 90 dagar. Vill du stanna i Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök. Våra jurister kan bistå dig med juridisk rådgivning gällande hur du går tillväga för att upprätta ett sådant uppehållstillstånd.

 

Uppehållsstatus

Den allmänna ansökningsperioden för uppehållsstatus för dig som är brittisk medborgare upphörde den 31 december 2021. Men i vissa fall kan en ansökan om uppehållsstatus godtas enligt utträdesavtalet. Vi på H I Juristbyrå hjälper dig genom att bedöma om det finns möjligheter att du uppfyller förutsättningarna för att erhålla uppehållstatus i Sverige.

På H I Juristbyrå erbjuder vi kostnadsfria Case Reviews. Om du redan har ett beslut från Migrationsverket kan du ladda upp ditt beslut på vår hemsida. Vi strävar efter att svara alla klienter inom 12 timmar, men garanterar en svarstid på ett dygn.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy