Utvisningar under coronavirus krisen

Coronaviruset har haft en stor påverkan på den fria rörligheten inom EU, men även tredjelandsmedborgares möjligheter att ta sig in till schengenområdet. Sverige har, precis som andra länder inom EU, implementerat olika inreseförbud med utgångspunkt på utländska medborgare och som begränsar deras möjligheter att ta sig in till landet.

Situationen är dock inte unik för Sverige utan liknande åtgärder har vidtagits av andra länder där undantag först och främst görs för återvändande egna medborgare. Den uppkomna situationen har även en påverkan för dig som har ett aktivt utvisningsbeslut från Migrationsverket som väntas verkställas. Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande. Dessa ärenden berör utlänningar som samarbetar med Migrationsverket för att genomföra en utresa till hemlandet. För ärenden där en utlänning inte samarbetat med Migrationsverket för genomförandet av en utvisning, så lämnas dessa vidare till Polismyndigheten. I ärenden gällande självmant återvändande fortsätter Migrationsverket arbeta för att försöka genomföra en utvisning. Om en utvisning ändå inte är genomförbar på grund av en omständighet bortom Migrationsverkets kontroll, vilket kan exempelvis vara frågan om transport, så kommer detta påverka Migrationsverkets arbete och något som dem kommer att beakta.

Vill du ha den här informationen på farsi, turkiska, kurdiska (kurmanji), spanska eller albanska?

Ring oss på 0046 868405555 så besvarar vi dina frågor och förklarar hur det ligger till på det språk som du känner dig bekväm med.

Vi har även videoinspelningar som ni kan ta del av på våra sociala medier, där vi besvarar de allra vanligaste frågorna som ställs till oss i dagsläget – följ oss på Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad.

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy