Arbetstillstånd-Migrationsverket tvingas se helheten

Arbetstillstånd-Migrationsverket tvingas se helheten | HI Law Firm

Den 13 december 2017 dömer Migrationsöverdomstolen i ett mål om arbetstillstånd till fördel för migranter som arbetar i Sverige. Bakgrunden till detta var att Migrationsverket och migrationsdomstolarna fokuserat på smådetaljer i arbetstillståndsärenden och avslagit samt utvisat många människor, trots att det funnits få misstag i deras ansökan.

Migrationsöverdomstolen dömde i målet vid namn MIG 2017:24 att när en ansökan om förlängning av arbetstillstånd görs så ska det prövas om förutsättningarna för arbetstillståndet varit uppfyllda under hela tillståndens giltighetstid. Migrationsöverdomstolen säger att det räcker att anställningsvillkoren för arbetstillståndet varit jämförbara med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Domstolen säger att det ska göras en helhetsbedömning av villkoren. Exempelvis kan ”ett något sämre försäkringsskydd kompenseras av en högre lön och tvärtom” så länge som anställningsvillkoren vid en helhetsbedömning inte är sämre än vad som är normalt inom branschen. Denna bedömning får inte göras månad för månad och ibland kan en arbetsgivare avtala om villkor som gäller retroaktivt. Domstolen säger också att det inte kan krävas av arbetsgivaren att denne ska erbjuda villkor som helt motsvarar kollektivavtalet. Detta innebär att ett avtal kan vara sämre än kollektivavtalet men så länge det är lika bra villkor med vad som är normalt i branschen så ska detta anställningsavtal godkännas och arbetstillstånd godkännas.

Resultatet av denna dom har ändrat hela arbetstillståndet. Migrationsverket har nu blivit tvungna att väga olika omständigheter och villkor. Allt handlar därför i slutändan om argumentation. Vi på H I Juristbyrå har sedan den 13 december 2017 lyckats överklaga och vinna många arbetstillstånd mot Migrationsverket i Migrationsdomstolen.

Om du har fått ett avslag från Migrationsverket på ditt arbetstillstånd så är det viktigt att du snabbt inom tre veckor överklagar beslutet. Detta kan du göra med hjälp av oss på H I Juristbyrå. För att vinna mål där semestern varit för lite, lönen varit lite lägre eller någon försäkring saknats i ett arbetsvisum är det viktigt att du anlitar en jurist som på riktigt kan migrationsrätten och förstår arbetsmarknadens olika branscher. Vi på H I Juristbyrå har den expertisen och även den passionen att hjälpa dig stanna i Sverige!

 

Med Vänliga Hälsningar,
H I Juristbyrå
info@hilaw.se
08-6840 55 55

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy