Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal | HI Law Firm

När äganderätten överlåts
Alla avtal som reglerar en överlåtelse där äganderätten går över från ena parten till den andra kan betecknas överlåtelseavtal. Det kan sammanfattas i tre former av överlåtelse: köp, gåva och byte.

Överlåtelseavtal ingås hela tiden, både i privatlivet och i näringslivet, utan att vi tänker på det, t.ex. när vi handlar mat i en livsmedelsbutik.

Vilka regler måste beaktas när ett överlåtelseavtal upprättas?
Eftersom överlåtelseavtal är en så bred benämning på avtal finns inga generella begränsningar för att ingå ett sådant avtal. Däremot kan särskilda regler gälla vid olika typer av överlåtelseavtal. Du kan läsa mer om t.ex. köpeavtal här på H I Juristbyrås hemsida. Vill du ha ytterligare information eller rådgivning kan du alltid kontakta oss.

Det förekommer inom näringslivet att hela, eller delar av, en rörelse överlåts. Då är det viktigt att överlåtelseavtalet är heltäckande och följer alla regler på området. T.ex. gäller olika regler beroende på om enbart de materiella tillgångarna i rörelsen överlåts (inkråmsaffär) eller om aktieandelar säljs.

På H I Juristbyrå hjälper vi dig upprätta ett överlåtelseavtal som är anpassat till den typ av överlåtelse du avser att genomföra, både om du är privatperson eller har ett företag.

 

 

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy