Köpeavtal

Köpeavtalets grunder

Avtal som avser köp av en vara kallas köpeavtal. Huvudregeln är att köpeavtal får upprättas utan formkrav och med helt valfria villkor. Undantag gäller vid konsumentköp (privatperson som köper vara av en näringsidkare), bostadsrättsköp och fastighetsköp.

Syftet med köpeavtalet är framförallt, precis som för avtal i allmänhet, att det ska utgöra bevis för ett köp, vilket medför en trygghet för både köparen och säljaren.

Gäller köplagen?

Om parterna som ingår köpeavtal väljer att inte reglera vissa delar av köpet, t.ex. vad som händer om varan inte levereras i tid, gäller köplagens regler. Det går också bra att hänvisa till köplagen direkt i köpeavtalet om parterna vill att dessa villkor ska gälla. Men om avtalsparterna däremot vill att andra villkor ska gälla än de i köplagen är det också tillåtet. Köplagen är alltså dispositiv och kan därför avtalas bort.

Att upprätta ett köpeavtal

Köpeavtal kan vara omfattande och svåra att formulera eftersom det är mycket som ska täckas in i avtalet. Det är särskilt viktigt när det gäller stora mängder, eller särskilt dyra, varor. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en kunnig jurist som hjälper till att utforma avtalet, så att allt nödvändigt regleras. På H I Juristbyrå har vi den expertis som krävs för att upprätta välformulerade, heltäckande köpeavtal.

Köpeavtalets innehåll

Nedanstående information bör finnas med i köpeavtalet. Det är inte en uttömmande lista, så vill du vara säker på att ditt köpeavtal innehåller alla nödvändiga villkor är du välkommen att kontakta H I Juristbyrå.
  • Varans skick – Vilken kvalitet ska krävas? vilken mängd o.s.v.?
  • Leverans – Vem ansvarar för leveransen? Vad händer om varan går sönder under leverans? När ska leveransen ske?
  • Pris – Eventuell handpenning, kredit, avbetalningsplan
  • Fel i varan – När ska reklamation ske? Vem bär ansvaret? Eventuell garanti?
  • Avtalsbrott – Vad händer om säljaren eller köparen bryter mot avtalet? De vanliga åtgärderna som brukar användas är:
  • Avhjälpande av fel, alternativt ny leverans av varan
  • Prisavdrag
  • Hävning
  • Skadestånd
  • Tvistelösning – allmän domstol eller skiljenämnd?

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy