چگونه تبدیل به یک شهروندی سوئدی شویم

تبدیل به شهروند سوئدی شدن امری است که بعد از چندین سال در کشور سوئد اتفاق میفتاد.

یعنی‌ شما به عنوان شهروند سوئدی هیچ تفاوتی‌ از لحاظ قانونی با یک سوئدی نخواهید داشت و حتی از حق رای برخوردار خواهید شد. همچن

امکان زندگی‌ و کار را در تمامی‌ اتحادیه اروپا را از آن خود خواهید کرد.

مدارک لازم جهت اخذ پاسپورت سوئدی برای یک بزرگسال

۱- اثبات هویت یعنی‌ ارایه مدارکی دال بر مشخصات فردی و تثبیت هویت شما، معمولا پاسپورت، شناسنامه و یا کارت ملی‌ میتواند به عنوان مدارکی جهت اثبات هویت شما تلقی‌ گردد.

۲- قبل از تقاضای پاسپورت سوئدی یا شهروندی از ادارهٔ مهاجرت شما باید دارای اقامت دائم بود و مدت ۵ سال از اقامت دائم شما گذشته باشد مگر در مورد خاص.

۳- قابل ذکر است که در مدت این ۵ سال شما باید هیچگونه سابقهٔ کیفری نداشته باشید، چون این میتواند تاثیر مستقیمی‌ بر روند کاری شما داشته باشد.

شرایط برای حق شهروندی فرزندان شما

کودکان شما و افراد تحت تکلفتان مستقیماً و به صورت اتوماتیک بعد از اخذ پاسپورت سوئدی از طریق شما پاسپورت خود را دریافت میکنند ، به عبارتی وضعیت شما به صورت مستقیم بر روی وضعیت مهاجرتی فرزندانتان تاثیر می‌گذرد.

در مورد فرزندان ۱۸ ساله این روند متفاوت خواهد بود، یعنی‌ فرزند ۱۸ ساله شامل قوانین دیگر مهاجرتی میباشند، به این شرح که فرزند ۱۸ ساله که  به سنّ قانونی رسیده، خود باید به صورت مجزا برای اقامت خود اقدام نماید.

توجه کنید که قبل از ارسال مدارک و تقاضای پاسپورت سوئدی تمامی‌ مدارک خود را کنترل و طبیعتاً میتوانید با دفتر حقوقی ما نیز تماس و از کمکها و مشاوره وکلای ما در زمینهٔ مهاجرتی برخوردار شوید.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy