Förlikning

Som ditt juridiska ombud kan vi företräda dig och driva ditt ärende framåt i en tvistemålsprocess, men även förhandlingar om förlikning och medlingsförfaranden utanför ramen för en domstolsprocess. Vår utgångspunkt är att aktivt agera i förebyggande syfte.

Skriv till oss
ELLER RING 0046 8 6840 5555
Benefit Headline 1 Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Hur vi arbetar:

Steg 1

Kontakta en av våra jurister och berätta om din situation

Steg 2

Vid behov kommer juristen rekommendera dig ett rådgivningsmöte för en närmare granskning av ditt ärende.

Steg 3

Efter att ha presenterat en plan för dig om hur vi kan gå vidare med ditt ärende, kommer vi starta processen efter ditt godkännande. Du kommer vid samma tidpunkt signera en fullmakt som ger juristen rätten att föra din talan.

Boka ett möte med oss och låt en av våra jurister granska ditt ärende.

RING OSS

Eller skicka e-post till info@hilaw.se

I många fall där en tvist råder mellan två parter kan det vara till intresse för båda parter att försöka nå en lösning utanför ramen för en domstolsprocess.

I många fall där en tvist råder mellan två parter kan det vara till intresse för båda parter att försöka nå en lösning utanför ramen för en domstolsprocess. Detta med anledning av att en process i domstolen kan vara långdragen och i många fall även kostsam. Som ombud för våra klienter har vi som ambition att alltid se över möjligheterna till att nå en lösning på tvisten på ett sätt som är skyndsamt och ekonomiskt gynnsamt för den vi representerar. Detta innebär att vi kontaktar motparten och arbetar aktivt för att nå en lösning för den uppkomna tvisten. För det fall dessa åtgärder inte är tillräckliga, så är vi redo att inleda ett domstolsförfarande där vi tillvaratar klientens intressen på bästa möjliga sätt

Call 0046 8 6840 5555

Träffa vårt team

Hamid. I. Asli

Migration & Business

Lawyer / Swedish law degree


Business Law, Contract Law and International Business Law. Language: Swedish / English / Persian / Spanish. Hamid Asli undertakes assignments as a plaintiff's assistant in criminal cases for persons who have been exposed to crime as well as assignments as public counsel in Migration and asylum matters.

Rasoul Feizi

Migration & Business

Lawyer / Lawyer in Iran


Lawyer IRAN. Languages: English / Persian / Kurdish

Evin Özalp

Family & Migration

Lawyer / Swedish law degree


Family law, Migration law Language: Swedish / English / French / Kurdish / Turkish

Dardan Gerxhaliu

Family & Migration

Lawyer / Swedish law degree


Family law, Migration law Language: Swedish / English / Albanian

Aylin Bahmanyar

Migration & Family

Migration & Family Lawyer


Lawyer / British law degree (LL.B.) and Master (LL.M.) in international human rights

From Immigration to Business Law

We'll look after you.

When you’re in need of legal service, you deserve a law firm that will look after you.

For the past ten years, Hilaw has been fighting on behalf of clients, by bringing clarity, confidence, and relief to every case.

Recent Investment Publications

You’re in Good in Hands

Founded in 2010, Hi Law has established itself as one of Sweeden’s leading law firms. We have a reputation for providing ethical, personalized, high-quality legal services and access to justice for all of our clients.

Our lawyers are highly skilled and accessible. Our size enables our Partners to give personal attention to every matter.

When you call, we ensure you speak to a lawyer for preliminary advice.  If we think we can assist you, we will arrange an initial consultation free of charge.

Our success over the past 10 years has been built on looking after our client’s unique cases. No matter the severity of your case, there is always hope. It would be our privilege to look into your case.