Internationell handel - Dubai | HI Law Firm

Internationell handel – Dubai

Varför internationell handel?

Att inleda internationella handelsrelationer kan vara ett bra sätt för ditt företag att expandera eller en stor affärsmöjlighet för dig som vill starta ett nytt företag. I Dubai går utvecklingen snabbt och stora möjligheter till handel finns inom många områden.

Vi hjälper dig att starta ditt företag i Dubai

För företag som vill inleda internationella handelsrelationer eller som redan är verksamma på området, erbjuder H I Juristbyrå hjälp i alla led i processen.

   Vi hjälper dig att upprätta och granska avtal.  Internationella handelsavtal kan styras av andra regler än de inom ett land. Dessutom är det särskilt viktigt med ett klart och tydligt avtal när den andra avtalsparten kommer från ett annat land, där andra sedvänjor och tolkningsmetoder kan råda.

   Vi ser till att Du hamnar i en förmånlig position gentemot den andra avtalsparten – Vi tar till vara dina rättigheter för att ditt företag ska hamna i en stark ställning som har möjligheter och resurser att hävda sin rätt i avtalet.

   Vi kan erbjuda kontinuerligt stöd för företaget efter att avtal upprättats – helt anpassat efter dina önskemål – Juridiska frågor och problem kan uppstå efter hand, vilket är naturligt. Genom att vi redan är medvetna om ditt företags intressen och behov kan vi snabbt, säkert och enkelt assistera direkt och därmed förebygga eventuella rättstvister. Det gör att ditt företag istället kan fokusera på kärnverksamheten så att lönsamheten maximeras.

 

På H I Juristbyrå vill vi att du ska känna förtroende för att vi kan nå de resultat du önskar och har den kunskap som krävs för att handelsverksamheten ska fungera så friktionsfritt som möjligt.

Våra lokala kontor

Kommunikation med en handelspartner är viktigt. Eftersom vi har kontor på flera platser i världen, däribland i Dubai, kan vi lätt kommunicera och förhandla med personer och företag på plats och vi är väl insatta i landets lagar och handelsverksamhet. Dessutom har vi god kontakt med banker, tull och myndigheter på plats, vilket kan vara av avgörande betydelse vid internationell handel.

Det är viktigt att skapa en god relation med handelspartnern. Ett bra och effektivt sätt att göra det är genom att befinna sig på plats, vilket H I Juristbyrå gör.

Hjälp till både svenska och utländska företag

Oavsett om du har ett internationellt företag och vill upprätta handelsavtal med svenska företag, eller om du har ett svenskt företag som vill satsa på internationella handelssamarbeten hjälper vi dig.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy