Migration - Dubai | HI LAw Firm

Migration – Dubai

För dig som vill expandera din verksamhet eller flytta ditt företag till eller från Dubai
H I Juristbyrå finns till hands för att hjälpa till med hela processen. H I Juristbyrå hjälper dig att flytta ditt företag till, eller öppna ett nytt kontor i, Dubai.

Vår hjälp finns också tillgänglig för dig som har ett företag i Dubai men avser att flytta det till, eller expandera i, en annan del av världen.

Att flytta, eller upprätta ett nytt, företag i en annan del av världen kan vara en lång och kostsam process eftersom det är mycket som ska samordnas och olika tillstånd ska beviljas.

Vi har bred kunskap på området och kan därför se till att alla delar av processen blir väl genomförda.

Vi ser till att både företaget etableras och att personalen får tillstånd att vistas i landet där verksamheten placeras.

Vi har kontor i Dubai, vilket gör att kommunikationen med t.ex. banker och myndigheter underlättas.

Det gör också att vi är väl insatta i lagar och bestämmelser på plats. Därför kan du vara tygg med att allt sker på ett korrekt sätt och att dina intressen tillgodoses.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy